Powrót

Łódzka Kolej Aglomeracyjna - podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Głównym celem projektu jest połączenie Łodzi z miastami i gminami leżącymi w obszarze Aglomeracji Łódzkiej za sprawą skoordynowanej sieci transportowej w zakresie przewozu osób, a także integracja zbiorowego transportu publicznego tych miast z transportem kolejowym. Projekt wpłynie na wzrost znaczenia transportu i komunikacji kolejowej w obrębie Aglomeracji Łódzkiej, poprzez poprawę jakości usług związanych z przewozami pasażerskimi, jak również komfortu i bezpieczeństwa podróżowania na objętych projektem przystankach linii kolejowych nr 15, 16, 25 i 540. Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia roli transportu kolejowego względem indywidualnego i zbiorowego transportu kołowego. W ramach zadania przebudowanych będzie 9 istniejących stacji i przystanków osobowych oraz wybudowanych 8 nowych przystanków, a na 9 przejazdach zabudowane zostaną urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.

Przebudowane zostaną przystanki:

na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:

• Smardzew,

• Glinnik,

• Swędów,

• Stryków

• Głowno

na linii nr 16 Łódź Widzew – Kutno:

• Zgierz Północ,

• Zgierz Kontrewers (dawne. Jedlicze Łódzkie)

• Grotniki

• Chociszew

Wybudowane zostaną przystanki:

na linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska:

• Radogoszcz Zachód,

• Glinnik Wieś,

• Bratoszewice (relokalizacja istniejącego przystanku),

• Domaniewice Centrum,

na linii nr 16 Łódź Widzew - Kutno:

• Zgierz Jaracza,

• Ozorków Nowe Miasto

na linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Łódź Kaliska – Łódź Chojny:

• Pabianicka,

na linii nr 540 Łódź Chojny – Łódź Widzew

• Dąbrowa

W październiku 2010 roku podpisana została umowa partnerska, na mocy której Beneficjentem (Liderem) projektu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., partnerami natomiast są PKP S.A., Gmina Miasta Łódź i Gmina Zgierz. Przewiduje się, iż realizacja inwestycji przeprowadzona będzie w latach 2011 – 2013 przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (koszty netto). Koszt projektu wynosi 58,2 mln PLN. Przetarg na wykonanie robót zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni, zaś prace będą prowadzone w latach 2011-2013.

Zadanie realizowane jest m.in. z oszczędności powstałych po wyłonieniu wykonawcy robót dla realizowanego aktualnie zadania pn. „Modernizacja linii Kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta – etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz”.

 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

"Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego"