Powrót

Łódź: Trzy nowe przystanki kolejowe

Pasażerowie z województwa łódzkiego korzystają już z 14 nowych, bądź zmodernizowanych stacji i przystanków osobowych, na których zatrzymują się pociągi regionalne. Każdy przystanek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, podróżnych z bagażem czy rodziców z dziećmi w wózkach. 
Inwestycja obejmująca odcinki czterech linii kolejowych – z Łodzi do Łowicza, do Kutna, ze stacji Łódź Kaliska do stacji Łódź Chojny i do stacji Łódź Widzew właśnie dobiegła końca. Jej zwieńczeniem będzie udostepnienie dwóch, wyremontowanych dworców – w Strykowie i w Głownie. Projekt pozwolił również na podwyższenie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami – w ramach zadania zainstalowano na dziewięciu przejazdach kolejowo-drogowych urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej.
Całkowity koszt projektu to ponad 42 mln złotych netto. Projekt był realizowany w ramach umowy partnerskiej między PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Miastem Łódź – Zarządem Dróg i Transportu oraz Gminą Zgierz. Zadanie  jest współfinansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoje Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 
Inwestycja jest uzupełnieniem pozostałych projektów kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie aglomeracji łódzkiej.
Pierwszym zadaniem, które pozwoliło na usprawnienie dojazdów koleją do Łodzi była modernizacja trasy z Łodzi do Łowicza. Odcinek między Zgierzem, a Łowiczem został zmodernizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2011 roku. Prace za ponad 65 milionów złotych umożliwiły wznowienie ruchu pociągów pasażerskich na trasie liczącej 47 kilometrów. Zakres prac budowlanych objął m.in. kompleksową wymianę nawierzchni torowej oraz modernizację 43 przejazdów drogowych. Wykonanie tych robót pozwoliło na przywrócenie na wyremontowanym odcinku linii kolejowej prędkości 90 km/h.
Rozszerzeniem budowy ŁKA jest rewitalizacja linii kolejowej Łódź Widzew – Zgierz. Inwestycja obejmie przebudowę torów na długości ponad 12 kilometrów. Trwają prace torowe. Po zakończeniu prac czas przejazdu pociągiem aglomeracyjnym z Łodzi Widzewa do stacji Zgierz wyniesie około 15 minut, a maksymalna prędkość pociągów wyniesie 100 km/h. Podróżni będą mogli ponownie korzystać z trzech przebudowanych przystanków:  Łódź Stoki, Łódź Marysin i Łódź Arturówek – od wielu lat wyłączonych z eksploatacji. Przystanek Łódź Radogoszcz, z nową nazwą – Łódź Marysin - zostanie przesunięty o ok. 500 m w stronę ulicy Strykowskiej, co umożliwi pasażerom łatwiejsze przesiadki do autobusów lub tramwajów. Prace związane z rewitalizacją linii ze Zgierza do stacji Łódź Widzew obejmą również roboty na 11 obiektach inżynieryjnych jak: wiadukty, mosty czy przepusty. Realizacja robót została zaplanowana na lata 2013 – 2014.

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900