Powrót

Łochów – nowy wiadukt zapewnia bezpieczeństwo na kolei i drodze

Wiadukt w Łochowie, dołem jedzie pociąg, fot. Ł. Bryłowski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, zdjęcie nr 1

Kierowcy korzystają już z wiaduktu drogowego w centrum Łochowa. Ul. Wyszkowska (DK 62) została poprowadzona nad linią kolejową i drogą krajową nr 50. Bezpieczne dwupoziomowe skrzyżowanie usprawnia komunikację – kierowcy nie muszą już czekać przed zamkniętymi rogatkami na ruchliwej trasie kolejowej Warszawa – Białystok. Nowy wiadukt wraz z dojazdami ma 500 m długości. Jest na nim jezdnia – po jednym pasie w każdą stronę oraz ciąg pieszo-rowerowy.

Kolejny etap prac w Łochowie usprawni układ dróg krajowych w pobliżu wiaduktu. Będą nowe odcinki jezdni i dwa ronda. Organizacja ruchu przy wiadukcie jest dostosowywana do kolejnych etapów prac. Zakończenie robót przewidziano w połowie roku.

Projekt „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne” zapewnia budowę 12 obiektów, które zwiększą poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Sprawność komunikacji zwiększyły już przejścia w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie oraz wiadukty drogowe w Toporze, Łochowie-Jasiorówce i Małkini. W ubiegłym roku rozpoczęły się budowy wiaduktów w Zielonce i Mokrej Wsi. Prace będą w: Kobyłce – wiadukt i tunel drogowy, Tłuszczu – wiadukt drogowy, Toporze – przejście pod torami. Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań współfinansowana jest z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF). Łączna wartość inwestycji to 286,8 mln zł netto.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Tomasz Łotowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 798 876 051