Powrót

Lizawice w eksploatacji

Uroczyste oddanie do eksploatacji podstacji trakcyjnej Lizawice 25 września 2009 r zakończyło realizacje zadania prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu: "Budowa i modernizacja obiektów i urządzeń zasilania linii kolejowej E-30 na odcinku Opole-Wrocław-Legnica".

Zaprezentowano nowo wybudowany obiekt oraz znaczenie przedsięwzięcia dla uzyskania wymaganych standardów na linii E 30 - odcinek: Opole Wrocław-Legnica, czyli uzyskanie parametrów do jazdy pociągów z prędkością 160 km/h.

W zakresie elektroenergetyki wykonano: napowietrzną linię zasilającą 110 kV, rozdzielnię 110/20/1,3/1,3 kV oraz zasilacze i kable powrotne, a także sterowanie lokalne odłączników sekcyjnych. Przyłączono również do nowych urządzeń istniejącą linię potrzeb nieatrakcyjnych.

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wykonawcy Konsorcjum: - Trakcja Polska S.A.(lider),- PKP Energetyka S.A., Elester PKP Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami: ABB Warszawa, MIXBUD Wałbrzych, ZWSE Opole, PROIN Wałbrzych i użytkownika Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu oraz eksploatującego PKP Energetyka Sp. z o.o.

Podstacja, podobnie jak już istniejące obiekty, ma zapewnione zdalne sterowanie urządzeń z Nastawni Centralnej Wrocław. Zmodernizowane obiekty są estetyczne i zgodnie ze standardem modernizacji linii kolejowych, posiadają m.in. zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska np. wyciekiem oleju transformatorowego.