Powrót

Lepsza podróż koleją w Gorzowie Wielkopolskim

Modernizacja zapewnia gruntowną odnowę i zabezpieczenie ponad dwukilometrowego zabytkowego obiektu. Sprawniej będzie prowadzony ruch pociągów na najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn. Dzięki modernizacji poprawi się wizerunek miasta, gdyż budowla jest ważnym elementem architektonicznym bulwarów nad Wartą w centrum Gorzowa Wielkopolskiego.

Odtworzony zostanie pierwotny wygląd estakady. Zasadnicze prace obejmą wzmocnienie ponad 50 nisz, modernizację 1 mostu i 5 wiaduktów stalowych, remont około 310 m muru oporowego oraz wymianę około 3 km toru. Odnowiony zostanie tunel stacyjny, przejścia pod torami i przejazdy kolejowe w obrębie estakady. Kompleksowo zmodernizowany zostanie peron nr 2 wraz z wiatą. Obiekty wyposażone będą w wiaty, ławki, nowe oświetlenie i system informacji pasażerskiej. Przewidziano dostosowanie ich do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, (na peronie nr 2 zostanie zainstalowana wind). Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwać będzie zainstalowany na peronach i w tunelu system monitoringu.

W rejonie ul. Teatralnej powstanie nowy przystanek, wyposażony w wiatę i elementy małej architektury. Będzie on służyć podróżnym nie tylko w trakcie modernizacji estakady, ale na trwałe zostanie włączony w układ komunikacyjny miasta. 

Odnowiona estakada będzie bardziej wytrzymała od starej. Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i torów wpłynie na sprawność i bezpieczeństwo ruchu. Nowe rozjazdy, wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania, zapewnią sprawny przejazd pociągów w zimie.

Podczas prac budowlanych estakada zostanie wyłączona z ruchu. Na czas trwania remontu zostanie zorganizowana komunikacja zastępcza. Z wyprzedzeniem podawane będą informacje o zmianach w ruchu pociągów.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2016-2018. Wartość umowy wynosi ponad 111 mln zł brutto (90,5 mln netto). Wykonawcą robót jest firma INTERCOR.


Informacje dodatkowe

Gorzowska estakada kolejowa wpisana jest do rejestru zabytków. Ma 2116 m długości i należy do najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Stanowi główny szlak kolejowy przecinający miasto. Powstała w latach 1905-1914. Zabytkowy obiekt jest częścią najważniejszej dla miasta linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn. Remont estakady zostanie przeprowadzony pod nadzorem konserwatora zabytków i zachowa unikatowy historyczny charakter.

Umowa realizowana w ramach projektu POIiŚ 5.2-12 „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych etap I - Modernizacja estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim”, współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020. Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 694 480 239
e-mail: rzecznik@plk-sa.pl