Powrót

LCS CIECHANÓW - przekazanie Wykonawcy placu budowy

16 września 2009 roku podpisano umowę inwestycyjną nr 60/005/013/11000007/09/I/I na wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, Odcinek Świercze - Ciechanów od km 70,780 do km 99,450. LOT A - stacje: Gąsocin, Ciechanów. LOT B - szlaki: Świercze - Gąsocin, Gąsocin - Ciechanów, w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów". Natomiast 29 września 2009r. w Biurze Sekcji Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w Działdowie nastąpiło przekazanie Wykonawcy terenu budowy. Wykonawcą zadania jest konsorcjum "POLKOR LCS CIECHANÓW" w składzie:- TCHAS spol. s.r.o., uprawniona do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziałuTchas Sp. z o.o., Oddział w Polsce,pełniąca obowiązki Lidera-Pełnomocnika -  TCHAS Polska Sp. z o.o., pełniąca obowiązki Partnera - Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A., pełniące obowiązki Partnera - Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., pełniące obowiązki Partnera - Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, pełniąca obowiązki Partnera Protokół przekazania podpisali:Przedstawiciele Wykonawcy (przyjmujący): Leszek Kaczorek  - TCHAS Sp. z o.o. , Piotr Celiński -TCHAS Sp. z o.o., Arkadiusz Klimkowski- TCHAS Polska, Stanisław Kica – ZUE S.A., Grzegorz Klementowicz – Leonard Weiss, Andrzej Cielec - PNiUIK. Przedstawiciele Inwestora (przekazujący): Witold Kowalewski – Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Jarosław Wałaszewski – Kierownik Kontraktu Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe, S.A., Dariusz Kaczyński – Zastępca Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Ordyszewski – Naczelnik Sekcji Eksploatacji w Działdowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Stefan Ojdowski – Zastępca Naczelnika Sekcji Eksploatacji
w Działdowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość umowy: 470 841 618,34 PLN netto 574 426 774,37 PLN brutto Czas realizacji -24 miesiące