Powrót

Kwietniowy rozkład jazdy już dostępny

Rozkłady można również przeglądać za pośrednictwem strony internetowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w specjalnej zakładce "plakatowy rozkład jazdy". Stąd każdy może samodzielnie wydrukować rozkład z dowolnego przystanku na sieci kolejowej zarządzanej przez PLK. 
Dostępny jest aktualny rozkład (obowiązujący od 10 lutego 2013 r. do 13 kwietnia br.), jak i nowy, który obowiązywać będzie od 14 kwietnia  do 8 czerwca 2013 r. Plakatowe rozkłady jazdy, uwzględniają zgłaszane dotychczas do PLK uwagi i propozycje.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od listopada 2012 r. rozwiesza plakaty o rozkładzie jazdy pociągów pasażerskich zgodnie z zapisem ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm.). 

Informacje dla prasy:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
+48 22 473 30 02
m.siemieniec@plk-sa.pl