Powrót

Kujawsko-pomorskie: w sieci dobrych połączeń

Za dwa lata pociągi z Inowrocławia do Torunia i dalej do Jabłonowa Pomorskiego pojadą po nowych torach  z prędkością 120 km/h. Roboty rewitalizacyjne zostaną przeprowadzone na odcinku linii kolejowej o długości 92 km. Będzie się to wiązało z wymianą nawierzchni torów o łącznej długości ponad 109 km. Projektem objętych jest również 16 obiektów inżynieryjnych - 1 most, 6 wiaduktów, 8 przepustów i 1 przejście pod torami. Wymienionych zostanie 75 rozjazdów, a 55 przejazdów kolejowych zostanie poddanych remontowi. Efektem rewitalizacji będzie skrócenie czasu przejazdu np. na odcinku z Inowrocławia do Torunia. Obecnie pociągi pokonują tę trasę w ciągu około 45 minut, po zakończeniu robót czas jazdy skróci się około 20 minut. 
Umowa na rewitalizację trasy Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie podpisana została z firmą NDI S.A na kwotę 201 512 335,25 PLN netto. Nadzór inżynierski nad tym projektem sprawuje firma Egis  Sp. z o.o. 
Inwestycje prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pozwolą na stworzenie sieci linii pozwalających na sprawną obsługę regionalnego ruchu kolejowego. Obecnie PKP PLK realizują  rewitalizację linii Toruń – Bydgoszcz. Inwestycja obejmuje prace na ponad 50 km linii kolejowej łączącej Toruń przez Solec Kujawski z Bydgoszczą. Plan zakłada wymianę nawierzchni torów o łącznej długości ponad 93 km. Rewitalizacja linii od Torunia do Bydgoszczy pozwoli na skrócenie czasu jazdy na tym odcinku do około 43 minut. Przed rozpoczęciem robót czas jazdy przekraczał godzinę. 
Roboty rewitalizacyjne zakończone w 2012 roku na trasie łączącej Bydgoszcz przez Terespol Pomorski z Tczewem pozwoliły na przywrócenie prędkości maksymalnej 120 km/h  i na skrócenie czasu jazdy pociągiem z Bydgoszczy do Gdańska, do około 1 godziny i trzech kwadransów. PKP Polskie Linie Kolejowe prowadzą dalsze prace, które pozwolą jeszcze bardziej przyśpieszyć pociągi (na wybranych odcinkach – do 160 km/h) na tej trasie. 
Kolejne realizowane zadanie obejmuje prace na trasie Chełmża – Grudziądz. Zaplanowane roboty na tym odcinku pozwolą na podwyższenie prędkości pociągów z 50 km/h do 80 – 100 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu pociągów o około 20 min. Projekt obejmuje rewitalizację około czterdziestokilometrowego odcinka linii kolejowej pomiędzy Chełmżą, a Grudziądzem oraz remont infrastruktury związanej z linią kolejową.

Informacje dla mediów
rzecznik prasowy:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 33 640
tel. + 48 883 354 177
e-mail: Maciej.Dutkiewicz@plk-sa.pl