Powrót

Kto ma szansę na kontrakt za prawie dwa miliardy złotych – znamy listę pięciu potencjalnych wykonawców podziemnej stacji Łódź Fabryczna

od lewej Marcin Barański - dyrektor Gabinetu Ministra Infrastruktury, Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury, Andrzej Wach prezes PKP S.A., Alina Giedryś Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., jako główny inwestor nowego podziemnego dworca Łódź Fabryczna, ogłosiły na specjalnie zwołanej konferencji prasowej listę pięciu konsorcjów, które zostaną zaproszone do złożenia oferty na budowę tego obiektu:

1. Torpol Spółka z o.o. ul. Mogileńska 10G, 61-052 Poznań,
Astaldi S.p.A., ul. Giulio Vincezo Bona 65 00156 Rzym, Włochy,
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., ul. Okólna 10, 42 - 400 Zawiercie,
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 2. Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A, 02-673 Warszawa,
Acciona Infraestructuras S.A. Madryt, Avenida de Europa 18 Parque Emprasarial la Moraleja, 28108 Alcobendas, Hiszpania,
Dywidag International GmbH Klausenburger Strasse 9, 81677 München Bundesrepublik Deutschland. 3. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno,
Dragados S.A. Avda. Del Camino, de Santiago 50, 28050 Madryt, Hiszpania. 4. Budimex S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa,
Ferrovial Agroman S.A. Campo de las Naciones, Ribera del Loira 42 28042 Madryt, Hiszpania. 5. Metrostav a.s. Koželužská 2246, 180 00 Praha 8, Republika Czeska,
Elektrizace železnic Praha a.s. Nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 Nusle, Republika Czeska,
Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., ul. Bratysławska nr 52, 94-112 Łódź, Polska,
Sudop Praha S.A. Olšanská 2643/1A, 130 80 Praha 3, Republika Czeska.


Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej, budowę tunelu dla prowadzenia ruchu dalekobieżnego, regionalnego, aglomeracyjnego i kolei dużych prędkości, budowę stacji kolejowej i dworca kolejowego Łódź Fabryczna, jako stacji podziemnej dla czterech peronów i ośmiu torów. Tory i perony nowego dworca Łódź Fabryczna zlokalizowane będą 16,5 metra pod ziemią, a 10,5 metra nad nimi przebiegać będzie sieć podziemnych ulic i część dworca autobusowego. Część nadziemną stanowić będą hotele, biurowce i obiekty handlowe oraz apartamenty mieszkalne.

W ramach projektu wykonany zostanie również system parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz parking dla rowerów. Dojazd do dworca kolejowego Łódź Fabryczna zapewniony będzie ulicami: P.O.W, Składową i Węglową. Ponadto zostanie zrealizowana przebudowa linii tramwajowych w obrębie dworca kolejowego wraz z budową przystanków tramwajowych oraz budowa przystanków przesiadkowych autobusów miejskich, regionalnych i dalekobieżnych po stronie północnej dworca kolejowego.

„Przyjechałem dzisiaj szybko i wygodnie do Łodzi kolejąpowiedział Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury obecny na konferencji. Przed kilkunastoma dniami otworzyliśmy po modernizacji dworzec Łódź Widzew, dzisiaj wiemy już kto ma szansę wybudować multimodalny dworzec na Łodzi Fabrycznej, a w przygotowaniu są kolejne inwestycje”.

„To pierwszy tego typu projekt w Polscemówi Paweł Dziwisz członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe ds. inwestycji.Jego wyjątkowość polega nie tylko na tym, że ruch kolejowy sprowadzamy pod ziemię, ale również tworzymy elementy infrastruktury, które w przyszłości zostaną włączone w system kolei dużych prędkości”.

„Inwestycja warta prawie 2 mld zł złotych stworzy nowoczesne rozwiązania w obsłudze pasażerów oraz stanie się istotnym elementem nowego centrum Łodzi, dlatego jej przygotowanie wymaga ścisłej współpracy z władzami miasta i PKP S.A”.dodaje Alina Giedryś członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe dyrektor ds. projektów unijnych.

Do 2014 roku w centrum miasta powstanie nowoczesne, pierwsze tego typu w Polsce multimodalne centrum transportu osobowego. W jednym miejscu będzie znajdował się dworzec autobusowy oraz kolejowy, przygotowany do obsługi kolei dużych prędkości i otoczony przestrzenią komercyjną wysokiej klasy, a wszystko to na dwóch poziomach w głąb ziemi. Dzięki temu dworzec może stać się węzłem przesiadkowym komunikacji publicznej dla całej aglomeracji łódzkiej i w znaczącym stopniu ułatwić komunikację mieszkańcom. Zamawiającymi są: PKP PLK S.A., PKPS.A. oraz Miasto Łódź.

Wraz z innymi inwestycjami planowanymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w obrębie Łodzi, m.in. budowa kolei aglomeracyjnej, połączenie podziemnym tunelem nowego dworca Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Kaliska czy budowa kolei dużych prędkości przebiegającej z Warszawy przez Łódź w kierunku Wrocławia i Poznania (tzw. „linia Y”), powstanie intermodalnego węzła w znaczący sposób odciąży zakorkowane w godzinach szczytu ulice, a także umożliwi dogodne połączenie okolicznych miejscowości z centrum Łodzi, a miasto stanie się najlepiej skomunikowanym ośrodkiem w kraju.
Postępowanie, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, rozpoczęto w grudniu ubiegłego roku opublikowaniem m.in. w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej ogłoszenia o postępowaniu. Wnioski o udział w postępowaniu do dnia zakończenia tego etapu, czyli 1 kwietnia 2010 roku, złożyło 12 firm lub konsorcjów. Komisja przetargowa zbadała złożone dokumenty m.in. pod kątem posiadanych przez zgłoszone firmy odpowiednich uprawnień, zdolności finansowej, a także posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego i kadrowego umożliwiającego wykonanie zadania.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego stanowiącego multimodalny dworzec Łódź Fabryczna, położonego w obszarze inwestycji Nowe Centrum Łodzi. Inwestycja polega na rozbiórce istniejących obiektów i infrastruktury, wykonaniu głębokich wykopów wraz z ich zabezpieczeniem i wywiezieniem urobku ziemi oraz wzniesieniu obiektów budowlanych. Prace zrealizowane będą w rejonie ulic: Kilińskiego, Narutowicza, Składowej i Węglowej oraz na terenie obecnego Dworca Łódź Fabryczna i terenów bezpośrednio przyległych.

Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym Strategia Rozwoju Kraju (SRK): "Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej", trzecim celem horyzontalnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO): "Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski" oraz celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ): "Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu”. Wstępny koszt projektu szacowany jest na ok. 1,9 mld złotych, przy dofinansowaniu w ramach POIiŚ na poziomie ponad 1,2 mld złotych. Okres realizacji projektu przewidywany jest na lata 2011-2014.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i znajduje się na liście projektów podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zadanie 7.1- 24.2 - Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B - odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych. Przebudowa układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna - budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową.

 

 

www.pois.gov.pl

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl, tel. +48 22 47 32 147