Powrót

Korekta kolejowego rozkładu jazdy od 1 marca 2011 r.

Wprowadzenie nowego rozkładu jazdy jest konieczne, ponieważ prace prowadzone na wymienionych powyżej liniach spowodują konieczność wyłączenia z ruchu na znacznych odcinkach jednego z torów. Jazda pociągów będzie odbywała się w obu kierunkach wahadłowo po jedynym czynnym torze. Alternatywą byłoby prowadzenie prac z całkowitym zamknięciem linii dla ruchu pociągów. W przypadku tych linii taki wariant nie mógł być brany pod uwagę. Wszystkie rozwiązania, jakie zostały przyjęte w nowym rozkładzie, zostały opracowane wspólnie z zainteresowanymi przewoźnikami pasażerskimi i przez nich zaakceptowane.

Czasy przejazdów na poszczególnych liniach będą przedstawiały się następująco:

• na linii Warszawa – Gdynia – Warszawa:

o na trasie Warszawa Centralna – Gdańsk Gł. od 310 do 342 minut,

o na trasie Gdańsk Gł. – Warszawa Centralna od 327 do 360 minut,

o na trasie Warszawa Centralna – Toruń – Iława – Gdańsk Gł. i w kierunku przeciwnym 351 minut.

Niektóre pociągi zostaną skierowane trasą przez Kutno, Toruń i Iławę.

• na trasie Warszawa – Kraków – Warszawa:

o na trasie Warszawa Centralna – Kraków Gł. od 173 do 194 minut,

o na trasie Kraków Gł. – Warszawa Centralna od 174 do 187 minut,

• na trasie Warszawa – Katowice – Warszawa:

o na trasie Warszawa Centralna – Katowice od 159 do 176 minut,

o na trasie Katowice – Warszawa Centralna od 160 do 180 minut.

• na trasie Warszawa – Łódź – Warszawa:

o na trasie Łódź Fabryczna – Warszawa Centralna od 112 do 131 minut,

o na trasie Warszawa Centralna – Łódź Fabryczna od 107 do 114 minut.

Przepraszamy Podróżnych za wszystkie utrudnienia związane z podróżowaniem w okresie wielkiego nasilenia prac modernizacyjnych na polskich torach. Liczymy na Państwa zrozumienie, że wielkie inwestycje, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej muszą być wykonane w terminie i z pożytkiem dla pasażerów. Efektem tych prac będzie znaczne skrócenie czasu przejazdu między Warszawą, a Katowicami, Krakowem, Łodzią i Gdańskiem już w przyszłym roku.

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

 

Prezentacja "Zmiana organizacji ruchu pociągów w dniach 1 marca –31 maja 2011 r."


www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko