Powrót

Kolejne ulepszenia dla podróżnych na trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice

Zarządca infrastruktury kolejowej sukcesywnie rozszerza zakres bieżącej informacji pasażerskiej dla podróżnych. Coraz więcej stacji i przystanków wyposażanych jest w nowocześniejsze urządzenia, zapewniające lepszy poziom obsługi podróżnych, m.in. na trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice.

W przyszłym roku, podróżujący pociągiem z Trzebini do Oświęcimia i Czechowic-Dziedzic skorzystają z dodatkowych ułatwień na peronach. Przewidziano montaż systemu do emisji dźwiękowych komunikatów. Zainstalowane zostaną także zegary. Na stacji Oświęcim będą również wyświetlacze, zawierające wizualne informacje o najbliższych pociągach. Bezpieczeństwo na kolejowej trasie zwiększy monitoring, m.in. w Chrzanowie, Libiążu, Oświęcimiu, w Brzeszczach.

Kontrakt za ponad 14 mln zł na projekt, dostawę i instalację systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu zrealizuje Firma Sprint S.A. Zgodnie z umową zakończenie prac przewidziano w pierwszym kwartale 2025 r.

Spółka PLK SA konsekwentnie podnosi standard podróżowania koleją. Kolejne zadanie inwestycyjne na zmodernizowanej linii nr 93 Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice zwiększy poziom obsługi pasażerów. Lepszy komfort na tej trasie zapewniają już przebudowane stacje i przystanki. Nowe obiekty wyposażone są w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. System ścieżek naprowadzających, a także zamontowane windy w Chrzanowie i Oświęcimiu ułatwia komunikację osobom o ograniczonych możliwościach poruszania.

Dzięki inwestycjom i nowym rozwiązaniom komunikacyjnym kolej zmienia się dla podróżnych i zachęca do korzystania z pociągu jako ekologicznego środka transportu.

Zadanie inwestycyjne na projekt, dostawę i instalację systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu zaplanowano w ramach projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice”.

Kontakt dla mediów:
Piotr Hamarnik
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 605 352 883