Powrót

Kolejne stypendia ufundowane przez PLK

W Żarowie sześcioro uczniów skorzysta ze stypendiów ufundowanych przez zarządcę infrastruktury. Stypendyści kształcą się na kierunku technik transportu kolejowego. Obecnie współpraca PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ze szkołami ponadgimnazjalnymi dotyczy czternastu placówek: w Lublinie, Małaszewiczach, Szczecinie, Sosnowcu, Skarżysku Kamiennej, Łodzi, Siedlcach, Stargardzie Szczecińskim, Krakowie, Żarowie, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnowskich Górach, Chorzowie i Nowym Sączu. Oferują one naukę na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowych oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. W klasach  o profilu  kolejowym kształci się ponad 500 osób. W 2014 roku planowane jest zawarcie 88 umów stypendialnych. Stypendystom, po zakończeniu nauki, Spółka gwarantuje zatrudnienie. Działania spółki związane z reaktywowaniem szkolnictwa kolejowego zmierzają do tego, by kształcenie praktyczne było prowadzone w ścisłym powiązaniu z pracodawcą. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają placówki w staraniach o utworzenie kierunków kolejowych, m.in. przy opracowywaniu i organizacji programu praktyk zawodowych, wyposażaniu pracowni w pomoce dydaktyczne oraz zatrudnianiu pracowników PLK w charakterze wykładowców.   Ukończenie szkoły w specjalności „kolejowej” znacznie skracają proces przygotowania do zawodu kolejarza.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239

Pliki do pobrania