Powrót

Kolejne posiedzenie Rady Przewoźników

W pierwszej części przedstawiono zagadnienie "TSI TAF w obsłudze towarowych przewozów kolejowych". Omówiono temat utworzenia w ramach Rady zespołu ds. współpracy międzynarodowej oraz uwagi zgłoszone w ramach konsultacji projektu "Regulaminu wykorzystywania sieci radiołączności w pasmach radiowych administrowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A."

Druga część spotkania dotyczyła uzgodnień w sprawie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów 2012/2013. Temat będzie kontynuowany na kolejnych spotkaniach.

Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu PLK zaproponował, aby przedstawiciele kolejowych przewoźników pasażerskich i towarowych przedstawili Radzie Przewoźników propozycje dotyczące rekompensat za utrudnienia na sieci zarządzanej przez PLK. Poinformował, że w przyszłym roku PLK zamierza przygotować rozkład jazdy 2012/13 jeszcze wcześniej niż obecny. Poprosił przedstawicieli przewoźników o współpracę w realizacji tego zamierzenia.

Rada Przewoźników jest zespołem doradczym wspomagającym działania Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., zarządcy publicznej sieci linii kolejowych w Polsce, w sprawach dotyczących rozwoju transportu kolejowego.

 

 

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.