Powrót

Kolejna umowa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na kwotę 1,8 miliarda zł

Umowa jest na kwotę netto 1 815 834 861,65 zł, przy poziomie dofinansowania 1 555 544 457,78 zł.

Dokument podpisali dyrektor CUPT Pani Anna Siejda oraz Członkowie Zarządu PLK S.A. Alina Giedryś i Paweł Dziwisz.

Projekt dotyczy kolejnego etapu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź. Obejmuje odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) wraz z montażem systemu ERTMS.

Modernizacja ma na celu skrócenie czasu podróży przez dostosowanie parametrów geometrii torów oraz wyposażenia linii do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych, o maksymalnym nacisku 22,5 t/oś.

Projekt realizowany jest dwuetapowo. Etap I został zrealizowany w latach 2006 – 2008 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. Obejmował modernizację odcinka Skierniewice – Łódź Widzew i Etap II obejmuje modernizację odcinka Warszawa – Łódź w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 2007-2013, w trzech częściach (Lot A, Lot B i Lot C).

  • Lot A obejmuje modernizację odcinka Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) oraz montaż systemu ERTMS na tym odcinku,
  • Lot B polega na modernizacji linii kolejowej Łódź Fabryczna – Koluszki, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Widzew oraz budowie podziemnego dworca intermodalnego Łódź Fabryczna zintegrowanego z transportem miejskim,
  • Lot C to budowa Lokalnego Centrum Sterowania w Skierniewicach, montaż systemu ERTMS na odcinku Skierniewice – Koluszki oraz pozostałe roboty (m.in. budowa wiaduktu w Rogowie).

Celem modernizacji linii jest skrócenie czasu podróży oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W szczególności nastąpi zahamowanie postępującej dekapitalizacji infrastruktury kolejowej, poprawa parametrów technicznych oraz zwiększenie technicznej przepustowości linii. Poprzez stworzenie możliwości zdecydowanie szybszego i punktualniejszego dojazdu komunikacją kolejową do Warszawy, w porównaniu z innymi środkami transportu publicznego, poprawia się jakości usług transportowych w obrębie aglomeracji łódzkiej. Spowoduje to podniesienie efektywności użytkowania linii (m.in. dzięki zwiększeniu liczby pasażerów).

Modernizacja uwzględnia także przygotowanie stacji Łódź Fabryczna do potrzeb Kolei Dużych Prędkości.    

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Tel. 22 47 33002

   

www.pois.gov.pl

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”