Powrót

Koleje Dużych Prędkości: 2 października-publiczna debata w Warszawie

2 października 2008 r. (godz. 11.00) w Warszawie odbędzie się, czwarta z cyklu, debata publiczna w ramach "Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce". miejsce debaty: sala nr 169 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa