Powrót

Koleją przez miasta Śląska i Zagłębia

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na sporządzenie studium wykonalności w ramach projektu modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego z konsorcjum: KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Spółka z o.o., i KV Consultores de Ingenieria, proyectos y obras, S.L. Studium wykonalności modernizacji i rozbudowy Katowickiego Węzła Kolejowego pozwoli przygotować analizę i wybrać opcję modernizacji węzła. Dokument będzie zawierał uzasadnienie wyboru oraz analizę środowiskową. Wykonawca sporządzi raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przygotuje i złoży wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Modernizacja linii kolejowych Katowickiego Węzła Kolejowego pozwoli na oddzielenie ruchu dalekobieżnego (międzyregionalnego) od ruchu aglomeracyjnego, oraz na separację ruchu towarowego od pasażerskiego na liniach najbardziej obciążonych Zwiększy to prędkość i płynność ruchu pociągów. Studium wykonalności pozwoli również na eliminację tzw. wąskich gardeł na obszarze Katowickiego Węzła Kolejowego i odpowie na pytania dotyczące możliwości ściślejszego związania transportu kolejowego, lotniczego oraz miejskiego w Aglomeracji Śląskiej. W praktyce oznacza to, na przykład ułatwienie przesiadek z pociągu do tramwaju czy lepszy dojazd koleją na lotnisko. Dokument poruszy kwestie ochrony środowiska naturalnego na obszarze Katowickiego Węzła Kolejowego oraz eliminację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. Efektem szczegółowych działań zaproponowanych w studium wykonalności będzie wzrost znaczenia transportu kolejowego dla pasażerów i przewoźników towarowych. Umowa na sporządzenie studium wykonalności została podpisana 21 grudnia 2011 roku; realizację zadania przewidziano na 450 dni od dnia podpisania umowy; jej łączny koszt wynosi - 1 119 700,00 EURO.  

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 336 40

 

,,Wyłączną odpowiedzialność za publikacje ponosi jej autor. Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie w jakikolwiek sposób informacji zawartych w niniejszej publikacji''