Powrót

Kolej zbliży Wrocław z Poznaniem

Aktualnie wykonywane są roboty związane ze skuwaniem zużytych elementów żelbetowych i przygotowanie wzmocnień filarów. Nad rzeką są już elementy nowej przeprawy. Widać montaż ciężkich konstrukcji stalowych. Prace trwają na obu brzegach i nie powstrzymuje ich nawet zimowa aura. 
Nową przeprawę stworzą 2 przęsła stalowe o łącznej długości 131 m i żelbetowa konstrukcja na 27 odnowionych i wzmocnionych filarach. Ze względu na wymagania przeciwpowodziowe będzie wyższa o 35 cm od poprzedniej, którą zdemontowano w grudniu 2012 link.
Gdy nowa przepraw połączy Osobowice z Popowicami, to przejmie ruch pociągów. Demontaż i zmiany obejmą wówczas równoległy obiekt, po którym obecnie jeżdżą pociągi. 
Modernizacja mostów będzie kosztowała ok. 41 mln zł. i zakończy się w 2014 r.
Bezpośrednim wykonawcą jest firma Intercor z Zawiercia.
Modernizacja linii kolejowej na odcinku od Wrocławia do granicy województwa dolnośląskiego pozwoli pociągom pasażerskim na przyspieszenie do prędkości 160km/h. Prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. polegają na rozbiórce istniejącej linii kolejowej i budowie jej niemal od nowa. W ramach projektu przebudowana zostanie nawierzchnia kolejowa, zmodernizowana zostanie sieć trakcyjna oraz system sterowania ruchem kolejowym, systemy łączności i sygnalizacji. Inwestycja obejmie także budowę i modernizację 113 obiektów inżynieryjnych, jak mosty, wiadukty, przepusty czy przejścia dla dzikich zwierząt.
Obecnie prace modernizacyjne koncentrują się między Pęgowem a przystankiem Wrocław Mikołajów. W lutym została zakończona praca na jednym torze na stacji Wrocław Mikołajów i rozpoczęto kolejną fazę związaną z przebudową ciągu Wrocław Mikołajów – Wrocław Popowice.
Na odcinku Wrocław Popowice – Wrocław Osobowice trwa przebudowa nawierzchni i sieci trakcyjnej. Na kolejnym odcinku, nad rzeką Widawą, w rejonie obszarów chronionych Natura 2000, w jednym torze została wykonana konstrukcja obiektu mostowego.
W lutym rozpoczęto prace na szlaku Oborniki Śląskie – Skokowa w rejonie przystanku Osola. W ramach modernizacji linii kolejowej E 59 na trasie Wrocław-Poznań prowadzone są również prace na szlaku od Żmigrodu do Korzeńska i na stacji Żmigród. Ponadto wybudowano mosty: nad rzeką Sąsiecznicą, kanałem Sowinia (Młynówka) i rzeką Baryczą. 
Po zakończeniu prac na odcinkach Żmigród – Korzeńsko oraz Oborniki Śląskie – Skokowa, planowana jest przebudowa stacji Skokowa oraz stacji Oborniki Śląskie.
„Modernizacja linii kolejowej E 59  na odcinku Wrocław - Poznań, Etap II - odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego” współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity projektu to 1 522 135 001 PLN. Zakończenie projektu przewidziane jest na przełom 2014 i 2015 roku.

Informacje dla prasy:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
m.siemieniec@plk-sa.pl