Powrót

Kolej zbliża Śląsk i Wielkopolskę

W ramach inwestycji prowadzonej na zlecenie Polskich Linii Kolejowych odnawiane są wiadukty, mosty i przepusty, remontowane przejazdy kolejowo-drogowe, a stare rozjazdy kolejowe wymieniane, by zapewnić płynniejszy ruch i wyższe bezpieczeństwo. Od połowy marca kontynuowane są prace na stacjach Koszęcin i Kalety oraz na szlaku je łączącym. Niemal na całej, blisko 70-kilometrowej trasie, położono już nowe tory. Dzięki temu, po zakończeniu wszystkich robót, w drugiej połowie roku pociągi pasażerskie będą mogły rozpędzić się do 120 km/h.


Odnowione perony 

Jeszcze kilka lat temu infrastruktura kolejowa na tej trasie była przestarzała. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. Mieszkańcy Lublińca i miejscowości położonych na trasie Kalety – Kluczbork mogą korzystać z bezpiecznych i wygodnych peronów – mówi Edward Maniura, burmistrz Lublińca. – W mojej ocenie inwestycja może znacząco wpłynąć na wzrost liczby pasażerów na tej ważnej linii kolejowej. Zapowiadane szybkie połączenia z większymi miastami i komfortowa podróż z pewnością zachęcą mieszkańców Lublińca do przesiadania się z samochodów do pociągów – dodaje.

W ramach prowadzonej na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. rewitalizacji, odnowiono już perony w Kluczborku, Bąkowie, Oleśnie Śląskim, Sierakowie Śląskim, Lublińcu i Rusinowicach. Remont obiektów zostanie przeprowadzony jeszcze w Sowczycach, Ciasnej i Koszęcinie. Funkcjonalność peronów poprawią nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne. Likwidacja barier architektonicznych na większości obiektów spowoduje, że oferta kolei będzie bardziej dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się czy podróżnych z cięższym bagażem.


Wielkopolska bliżej Śląska

Odnowienie trasy pomiędzy Kaletami a Kluczborkiem usprawni również transport towarów. Pociągi towarowe po nowych torach będą mogły jechać z prędkością 100 km/h, co skróci czas dostawy z południa Polski do portu w Szczecinie.

Inwestycja PLK jest już gotowa w 90 proc. Rewitalizacja odcinka Kalety – Kluczbork to jedno z zadań realizowanych na trasie ze stolicy Wielkopolski do stolicy Śląska. Poprawa infrastruktury kolejowej pomiędzy Katowicami a Poznaniem obejmuje także prace na odcinkach z Kalet do Strzebinia, Ostrzeszowa do Kluczborka, Ostrzeszowa do Ostrowa Wielkopolskiego oraz z Bytomia Północ do Tarnowskich Gór. Po zakończeniu wszystkich robót Wielkopolska „zbliży się” do Śląska – czas przejazdu pociągiem z Poznania do Katowic skróci się z ok. 6 do 4,5 godziny.

Liczby rewitalizacji:
  • 408,467 mln zł to planowany całkowity koszt projektu
  • 138 km wymienianych torów
  • 77 wymienianych rozjazdów 
  • 43 remontowane przejazdy
  • 24 remontowane wiadukty i mosty
  • 15 rewitalizowanych peronówProjekt „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 143 na odcinku Kalety – Kluczbork” POIiŚ 7.1-70 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177

Pliki do pobrania