Powrót

Kolej ułatwia obsługę Portu Gdańsk!

Inwestycja ma szczególne znaczenie ekonomiczne zarówno dla Trójmiasta, jak i dla całej Polski. Port Gdańsk Północ to punkt załadunkowo-rozładunkowy, skąd towary są wysyłane do największych światowych przystani.

Zakończono prace związane z budową nowych i modernizacją istniejących torów na linii towarowej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu w Gdańsku. Gotowe są już: układy torowe, sieć energetyczna, 8 przejazdów kolejowo drogowych oraz urządzenia sterowania ruchem. Dzięki inwestycji pociągi będą mogły też zwiększyć prędkość z 20-40 km/h do 100 km/h, co znacznie usprawni przewóz towarów.

Projekt, o wartości 370 mln zł, poza uruchomieniem dwutorowej linii kolejowej i wyposażeniem jej w nową sieć trakcyjną, obejmuje modernizację lub budowę 24 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów) oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Największym obiektem inżynieryjnym, który powstał w ramach przedsięwzięcia, jest 124-metrowy most na Martwej Wiśle, po którym od stycznia jeżdżą już pociągi. Koszt jego budowy to 35 mln zł. Został wyposażony w dwa tory, w miejsce jednego - co umożliwia przejazd większej liczby pociągów (do 180 na dobę). Nowoczesna, 2 tys. tonowa, konstrukcja pozwala na przewóz cięższych niż do tej pory ładunków.

Poprawiły się także warunki żeglugi, gdyż konstrukcja mostu pozwoliła poszerzyć czterokrotnie - do 50 metrów tor wodny. Obiekt jest też wyższy (światło mostu ma 9 metrów), dzięki czemu mogą pod nim przepływać statki z większym ładunkiem – nie z jedną, jak dotychczas, ale nawet trzema warstwami kontenerów.

W ramach projektu zmodernizowano też mosty na Motławie oraz Raduni. Efektem jest sprawniejszy ruch, gdyż ruch pociągów odbywa się dwutorowo.

Zakończono przebudowę trzech wiaduktów - dwóch dwutorowych przy ul. Siennej i ul. Budzysza oraz jednotorowego przy ul. Lenartowicza. Stalowe obiekty jednoprzęsłowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Dzięki temu, że są wyższe niż do tej pory, mogą pod nimi przejeżdżać większe samochody. Łączny koszt ich budowy wynosi 12,5 mln zł.

W ramach projektu wybudowano również Lokalne Centrum Sterowania Gdańsk Port Północ (LCS), w ramach którego uruchomione zostaną systemy: samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz przekazywania informacji o pociągach. Pozwoli to w czasie rzeczywistym, z jednego miejsca, prowadzić ciągły nadzór nad ruchem pociągów.

Projekt jest jednym z elementów szerszego programu - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zmodernizują infrastrukturę kolejową związaną z dostępem do portów morskich - nie tylko w Gdańsku, ale także w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Nowe inwestycje poprawią warunki transportu towarów, a tym samym, pozytywnie wpłyną na konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych.


"Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańskiego (most + dwutorowa linia kolejowa)" – Faza II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
karol.jakubowski@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414

Pliki do pobrania