Powrót

Kolej na Podkarpaciu po 13 latach wróciła na linię Mielec - Padew

Stacja Chorzelów - przy peronie stoi pociąg, fot. Dominik Konarek

Od 6 listopada podróżni mogą korzystać z dłuższej trasy kolejowej Dębica – Mielec – Padew. We wrześniu ubiegłego roku przywrócono połączenie z Dębicy do Mielca. Teraz dodatkowy odcinek linii i cztery przystanki zwiększają dostęp do kolei. Przejazd na trasie z Mielca do Padwi zajmuje ok.17 min., z Dębicy około 50 minut.

Inwestycje, prowadzone przez PLK z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają dostępność komunikacyjną mieszkańców. Możliwy jest rozwój przewozu towarów. Kolej zapewnia lepsze połączenia podkarpackich stref ekonomicznych z innymi regionami.

Zamykamy kolejny etap tej ważnej inwestycji. Od tygodnia możemy już jeździć pociągiem do Padwi Narodowej. Remont przebiegał bardzo szybko i sprawnie za co chciałem podziękować wykonawcy. Uruchomiliśmy pierwsze pociągi pasażerskie do Padwi, systematycznie będziemy zwiększać ofertę tak jak deklarowaliśmy przy otwarciu odcinka Mielec – Dębica. To nie koniec prac w tym zakresie. Trwa budowa wiaduktu nad ulicą Sienkiewicza w Mielcu, który jest częścią tego projektu, w Mielcu powstaje kolejne przejście podziemne. Trzeba też pamiętać, ze te inwestycje są możliwe dzięki Funduszom Europejskim. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tych epokowych dla tego regionu przedsięwzięć, przede wszystkim władzom PLK i Europosłowi Tomaszowi Porębie – powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Bardzo się cieszę z zakończenia modernizacji kolejnego etapu mieleckiej linii kolejowej w tym przypadku odcinka Mielec-Padew Narodowa. Obiecaliśmy przed laty mieszkańcom że przywrócimy połączenia kolejowe na tej trasie z resztą Polski i to się teraz dzieje. Bez wątpienia kolej zwiększa możliwości rozwojowe miasta i łączy leżące na tej trasie miejscowości, a także strefy ekonomiczne. Ponadto dzięki dodatkowej inwestycji w postaci bezkolizyjnego skrzyżowania w Mielcu uda się zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu kolejowym oraz drogowym w całym mieście. Bardzo dziękuje władzom PLK oraz Marszałkowi Władysławowi Ortylowi za konsekwentne wspieranie i realizowanie od lat tych wszystkich strategicznych dla rozwoju Mielca koncepcji – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A z Krajowego Programu Kolejowego i efektywna współpraca z samorządem zwiększają dostępność, bezpieczeństwo i znaczenie kolei na Podkarpaciu. Reaktywowanie przed rokiem odcinka Dębica – Mielec i obecnie kolejnego odcinka z Mielca do Padwi zapewniło wznowienie połączeń kolejowych po wieloletniej przerwie. Nowe możliwości komunikacji korzystnie wpływają na poziom życia mieszkańców. Kolej stwarza także lepsze warunki w przewozach towarów – powiedział prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneusz Merchel.

W Chorzelowie, Tuszowie Narodowym i w Jaślanach przygotowano dla podróżnych nowe, wysokie perony, zapewniające wygodny dostęp do pociągów. Są tablice informacyjne i czytelne oznakowanie. Nowe obiekty dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Szerokie dojścia, zabezpieczone barierkami oraz ścieżki dotykowe, to istotne ułatwienia dla podróżnych niewidomych i niedowidzących. Wymieniono tory i rozjazdy oraz przebudowano 12 przejazdów kolejowo – drogowych.

W Mielcu przy ul. Sienkiewicza bezkolizyjne skrzyżowanie – wiadukt drogowy, zastąpi dwa przejazdy. Zwiększy się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym. Sprawniejsza będzie komunikacja w mieście. Wykonano już m.in. przyczółki wiaduktu i tzw. płytę. Montowana jest stalowa konstrukcja, budowane są rozjazdy z obiektu.

Z myślą o pieszych, w rejonie stacji Mielec, budowane jest nowe przejście podziemne. Pod koniec br., wygodny trakt w ciągu ulic Drzewieckiego – Skargi połączy osiedla obok stacji.

Inwestycje PLK za 106 mln zł netto realizowane są w ramach projektu : „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25, na odcinku Padew - Mielec - Dębica”. Projekt wpisany jest w Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotychczas podpisano już umowy na prace za ponad 323 mln zł netto.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153