Powrót

Kolej dla Podkarpacia. Rewitalizacja trasy do Jasła

Inwestycja uzupełnia rewitalizację linii kolejowej Rzeszów – Jasło prowadzonej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2013 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończą roboty obejmujące wybrane odcinki na tej linii od stacji Rzeszów Główny do stacji Boguchwała oraz od stacji Czudec do mijanki Przybówka o łącznej długości blisko 41,5 km. 
Kolejna inwestycja, polegająca na poprawie stanu odcinka Przybówka – Jasło i mostu kolejowego pomiędzy Babicą a Czudcem, umożliwi skrócenie czasu jazdy pociągów o około 16 minut oraz zwiększenie prędkości maksymalnej dla pociągów pasażerskich do 80 i 100 km/h. Obecnie na linii występują liczne ograniczenia prędkości do 60, 40, a nawet do 30 km/h. Zgodnie z umową, rewitalizacji będzie podlegał odcinek o łącznej długości około 17 km. Kompleksowa wymiana toru na szlaku Przybówka – Jasło i zastosowanie nawierzchni bezstykowej, poprawi nie tylko stan linii, ale jednocześnie wpłynie na ograniczenie hałasu. W ramach projektu przewidziana jest też przebudowa dwóch przystanków: Wojaszówka i Szebnie. Przystanki te zyskają między innymi nowe perony, umożliwiające również korzystanie z nich przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową. Poprawi się bezpieczeństwo na 19 przejazdach kolejowych i na jednym przejściu dla pieszych oraz na 30 obiektach inżynieryjnych (w tym na 5 mostach, 1 wiadukcie i 24 przepustach).
Wykonawcą umowy jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo "UNITOR B" Sp. z o.o. oraz Infra SILESIA S.A. i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, które zaprojektuje i wykona roboty budowlane za kwotę 52 273 906,53 PLN brutto. Zakończenie i rozliczenie projektu zaplanowane jest do 30.09.2014 r.
Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego według projektu o nazwie: "Rewitalizacja odcinka Przybówka – Jasło oraz przebudowa mostu w km 18,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło w ramach RPOWP na lata 2007-2013". Projekt będzie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Osi Priorytetowej 2 "Infrastruktura Techniczna".

informacje dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział Południowy
tel. +48 12 393 54 00
e-mail: dorota.szalacha@plk-sa.pl

rzecznik prasowy: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Maciej Dutkiewicz
tel. +48 22 47 33 640
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl