Powrót

Jesienią z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego 20 minut krócej

Blisko 170 km nowych torów i 75 rozjazdów, 16 odnowionych obiektów inżynieryjnych, w tym 1 most, 6 wiaduktów kolejowych, 1 przejście pod torami oraz 8 przepustów – zakończyła się rewitalizacja linii kolejowej na odcinku z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego. Kolejarze wymienili również nawierzchnię na przejazdach kolejowo-drogowych, zamontowali urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wyregulowali elementy sieci trakcyjnej. Dzięki temu, jesienią tego roku podróż z Inowrocławia do Jabłonowa Pomorskiego skróci się o 20 minut, a pociągi pasażerskie będą mogły rozpędzić się do 120 km/h, zaś towarowe do 100 km/h. Odnowienie tej trasy było kluczowe dla usprawnienia przewozów w ciągu Inowrocław – Toruń – Iława – Olsztyn.

Polskie Linie Kolejowe zadbały również o podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Na 23 przejazdach zamontowane zostały nowoczesne urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej wraz z kamerami, które umożliwiają m.in. rejestrację stanu aparatury oraz obrazu z terenu przejazdów. System posiada też możliwość np. identyfikacji pojazdu, który uszkodził rogatki. Na 5 przejazdach pojawiły się także dodatkowe zabezpieczenia w postaci sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych i półrogatek. Ponadto wymieniono 75 rozjazdów, które są kluczowym elementem pozwalającym na płynny i bezpieczny ruch pociągów. Zastąpienie starych elementów infrastruktury kolejowej nowymi pozwala też zwiększyć prędkość pociągów przy pełnym zachowaniu wymaganych zasad bezpieczeństwa. Oprócz rozjazdów zamontowano urządzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdów, które pozwalają na ich niezawodną eksploatację również w niskich temperaturach. 

Rewitalizacja to odtworzenie pierwotnych parametrów linii, np. związanych z dopuszczalną prędkością, które zostały utracone podczas długoletniej eksploatacji. Jest mniej skomplikowana i czasochłonna niż modernizacja, m.in. nie wymaga długich procedur administracyjnych i dokumentacji projektowej, dzięki czemu szybko i sprawnie osiągane są lepsze warunki jazdy pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ostatnich latach realizują w województwie kujawsko-pomorskim projekty za kwotę blisko 1 mld zł. Inwestycje nie tylko skracają czas przejazdu pociągów i poprawiają komfort podróży, ale także zwiększają przepustowość tras oraz podwyższają bezpieczeństwo ruchu kolejowego. 

Koszt projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)” to 263 375 100 PLN, z czego 213 791 097 milionów złotych pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Projekt „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 353 na odcinku Inowrocław – Jabłonowo Pomorskie (z wyłączeniem odcinka Toruń Główny – Toruń Wschodni)” POIiŚ 7.1-68 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Kontakt dla mediów:
Ewa Symonowicz-Ginter
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 211