Powrót

Inwestycje PLK zwiększają możliwości podróży koleją na Podbeskidzie

Barwałd Średni - podróżny stoi na nowym peronie, obok jest pociąg, fot. Rafał Marciniak

W marcu, rozpoczęły się kolejne prace przy budowie mijanki w Barwałdzie Średnim. Budowany jest tor i drugi peron przystanku. W zakresie robót jest również montaż rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Między Wadowicami a Andrychowem kontynuowane są ostatnie prace. W Inwałdzie, montowane są m.in. urządzenia sterowania ruchem kolejowym na czterech przejazdach kolejowo-drogowych. Prowadzona jest także budowa odwodnienia. Na peronie stacji Andrychów wykonawca uzupełnia również elementy małej architektury.

Efektem zrealizowanego pierwszego etapu robót przy budowie mijanki w Barwałdzie Średnim jest lepszy dostęp do kolei. Mieszkańcy zyskali przystanek w dogodniejszej lokalizacji. Podróżni od ubiegłego roku korzystają już z pierwszego peronu. W budowie jest drugi peron. Montaż wiat, ławek i tablic informacyjnych oraz oznakowania zapewni komfort obsługi pasażerów. Osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, dostęp do pociągów ułatwią pochylnie oraz system ścieżek dotykowych.

Mijanka – korzystne rozwiązanie na jednotorowej trasie

Mijanka w Barwałdzie Średnim, czyli dodatkowy tor o długości blisko 1 km stworzy warunki do mijania się pociągów na jednotorowej trasie Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała. Dzięki temu zwiększy się przepustowość linii - przewoźnicy zyskają możliwość do uruchamiania dodatkowych połączeń z Krakowa na Podbeskidzie.

Kolej dostępniejsza i atrakcyjniejsza

Zwiększenie dostępności i zapewnienie lepszych podróży z Małopolski na Podbeskidzie, to cel inwestycji PLK na linii Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Bielsko Biała (nr 117).

W II połowie bieżącego roku, po zakończeniu wszystkich prac planowane są krótsze o kilkanaście minut podróże z Kalwarii Zebrzydowskiej Lanckorona do Wadowic i Andrychowa. Na odcinku Wadowice – Andrychów zwiększy się prędkość pociągów z 40 do 80 km/h.

Zapewni to przebudowany w ubiegłym roku odcinek 12 km torów wraz z siecią trakcyjną, blisko 30 zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych oraz kontynuowane obecnie prace. Podróże regionalne oraz dalekobieżne z Małopolski na Śląsk będą sprawniejsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Efektem wcześniejszych prac między Wadowicami a Andrychowem są również zmodernizowane perony na stacji Andrychów i przystankach w Choczni, Choczni Górnej, Barwałdzie Średnim oraz nowy przystanek Wadowice Osiedle Podhalanin. Nowe obiekty zapewniają lepszy dostęp do kolei i komfort obsługi podróżnych.

Prace prowadzone są w ramach projektu za 129 mln zł: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odcinek Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Wadowice - granica województwa” (Etap I). Zakończenie projektu zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153