Powrót

INNOTRANS 2006

Główny nacisk położyliśmy na informację o planowanych modernizacjach. Dla odwiedzających stoisko przygotowaliśmy Raport Roczny spółki za 2005 rok, foldery informacyjne o modernizacjach poszczególnych ciągów transportowych: E 20, E 30, E 59, E 65, E 75, linii nr 8, linii Warszawa – Łódź oraz ulotkę z ofertą Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie. Dużą popularnością cieszyły się również filmy informacyjne o działalności krakowskiego zakładu, urządzeniach odstraszania zwierząt oraz ogólny film o spółce.
Na stoisku rozmowy prowadzili przedstawiciele zarządu na czele z prezesem Krzysztofem Celińskim, a odpowiedzi na pytania odwiedzających udzielali – Katarzyna Gawlik-Tarnowska, Magdalena Jagodzińska, Ewa Jońska i Artur Uhle – kierownictwo i pracownicy Biura Organizacji i Promocji.
Drugiego dnia targów podpisaliśmy umowę z firmą Schweerbau GmbH & Co. KG na wynajem pociągu Matisa P95 oraz wagonów do podkładów. Ze strony firmy Schweerbau umowę podpisał Lutz Jelitto – Dyrektor Zarządzający, a ze strony naszej spółki: Agnieszka Safuta-Pawlak i Józef Jeżewicz – Członkowie Zarządu. Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem, pojawiły się na nich firmy kolejowe niemalże ze wszystkich kontynentów.