Powrót

Informacja Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie podwyżek płac dla pracowników

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA ogłosił dziś oświadczenie w związku z przerwaniem rozmów ze związkami zawodowymi na temat podwyżek płac. Oto pełny tekst oświadczenia:

 Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA informuje, że rozmowy z przedstawicielami związków zawodowych w sprawie podwyżek płac zostały w dniu 29 marca 2010 r. przerwane bez osiągnięcia porozumienia.

Realizując oczekiwania partnerów społecznych Zarząd PKP PLK SA wyraził w trakcie wcześniejszych rozmów zgodę na dokonanie podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym, a więc w stałym elemencie uposażenia.

W obliczu niestabilnej sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie niepewnej wysokości przychodów spółki, Zarząd stoi na stanowisku, że podwyżka wynagrodzeń może być dokonana tylko w takiej kwocie, jakiej regularne wypłacanie będzie możliwe.

Zarząd określił kwotę podwyżek możliwą do realizacji na 106 zł na jednego pracownika (180 zł wraz ze składnikami pochodnymi). Strona związkowa nie odstąpiła od żądania podwyżki w wysokości 150 zł na jednego pracownika (255 zł wraz z pochodnymi). Oznaczałoby to w tym drugim przypadku konieczność wygospodarowania w ramach funduszu wynagrodzeń dodatkowej kwoty 30 milionów złotych, a to nie byłoby możliwe bez ograniczenia zatrudnienia, likwidacji niektórych stanowisk pracy (w tym części posterunków ruchu) i zawieszenia przewozów na niektórych liniach.

Zarząd PKP PLK SA potwierdza gotowość do dokonania podwyżki wynagrodzeń w ramach możliwości finansowych Spółki. Podjęcie dalszych rozmów z partnerami społecznymi jest możliwe w dowolnym uzgodnionym terminie.

Oświadczenie w imieniu Zarządu PKP PLK SA podpisał prezes Zbigniew Szafrański.

Z poważaniem,

Krzysztof Łańcucki

rzecznik prasowy PKP PLK SA