Powrót

II Kongres Rozwoju Kolei

Głównym celem II Kongresu Rozwoju Kolei jest wyznaczenie kierunków dalszego rozwoju transportu kolejowego w Polsce. Ze względu na sukces ubiegłorocznej - 1. edycji Kongresu, Grupa PKP dostrzegła potrzebę kontynuacji wydarzenia. Sprawdziła się formuła, według której organizatorami były cztery Spółki Grupy PKP: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PKP Intercity S.A. oraz PKP Cargo S.A.

Spółki PKP organizując Kongres, chcą pokazać, jak dzięki inwestycjom kolej zmienia się i rozwija, zyskując coraz mocniejszą pozycję transportową w Polsce oraz w Europie, a nawet na świecie. Dzięki rządowym programom przywracane są połączenia, modernizowane są linie kolejowe, a na wielu stacjach budowane są nowe perony i zwiększa się komfort obsługi pasażerskiej.

Kolej motorem dla gospodarki

Uczestnicy wydarzenia biorą udział w panelach dyskusyjnych. Motywem przewodnim debaty, która otwiera tegoroczny Kongres, jest omówienie innowacyjnych oraz ekologicznych rozwiązań, dzięki którym możliwe jest zwiększenie konkurencyjności kolei i równoczesna ochrona środowiska naturalnego. Na ten temat rozmawiają: Andrzej Adamczyk (Minister Infrastruktury), Krzysztof Mamiński (Prezes Zarządu PKP S.A.), Ireneusz Merchel (Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.), Marek Chraniuk (Prezes Zarządu PKP Intercity S.A.) oraz Czesław Warsewicz (Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.).

Zakres tematów poruszanych podczas wydarzenia jest bardzo szeroki. Do dyspozycji uczestników jest 9 paneli dyskusyjnych zawartych w trzech blokach tematycznych. Pierwszy z nich to: „Kolej a biznes – konkurencyjność na rynku vs służba publiczna”. W ramach tej problematyki dyskusja obejmuje m.in. wpływ Centralnego Portu Komunikacyjnego na rozwój połączeń kolejowych, wzrost konkurencyjności przewozów towarowych na obszarze Trójmorza i na Nowym Jedwabnym Szlaku oraz lepszy dostęp do infrastruktury pasażerskiej w całej Polsce.

Drugi blok tematyczny to „Kolej dostępna i nowoczesna”. Paneliści omówią m.in. program Kolej+ oraz główne kierunki zmian dotyczące walki z wykluczeniem. Podejmą również dyskusje nad przyszłymi inwestycjami, które mają zwiększyć komfort pasażerów oraz zastanowią się nad przyszłością zawodu kolejarza.

Wymiana wiedzy i szukanie nowych rozwiązań

Jednym ze strategicznych tematów zaplanowanych na tegoroczny Kongres jest też z pewnością próba odpowiedzi na pytanie „Jak zrównoważyć rynek transportowy?”. Na to pytanie, które równocześnie jest tematem trzeciego bloku tematycznego, postarają się odpowiedzieć uczestnicy debaty: „Co zmieni na polskim rynku transportowym IV Pakiet Kolejowy?”. Natomiast by dostęp do kolei był jeszcze większy, w ramach jednego z paneli, poruszony będzie też temat integracji transportu szynowego z innymi gałęziami komunikacji.

Kongres Rozwoju Kolei to wydarzenie, którego do tej pory brakowało w krajowej dyskusji na temat sektora kolejowego. Kongres stał się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce. Powstało nowe pole do dialogu w tej dziedzinie pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i mogą w nim uczestniczyć wszyscy chętni. Warunkiem była wcześniejsza rejestracja na stronie: kongresrozwojukolei.pl

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239

Pliki do pobrania