Powrót

High Level Infrastructure Meeting

5 czerwca 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie szefów i przedstawicieli zarządców infrastruktury kolejowej krajów europejskich  (High Level Infrastructure Meeting) - oraz członków dwóch wielkich międzynarodowych organizacji kolejowych - CER (Community of European Railway and infrastructure companies) i EIM (European Rail Infrastructure Managers).   Oprócz przedstawicieli 26 zarządców infrastruktury kolejowej w spotkaniu udział wziął również pan Jonathan Scheele - przedstawiciel DG TREN Komisji Europejskiej, Dyrektor do spraw sieci TEN-T i intermodalności.  Podczas spotkania podzielonego na sesje, uczestnicy omówili następujące tematy :
  • sesja pod przewodnictwem Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. p. Zbigniewa Szafrańskiego
- sieć TEN-T " kolej jako alternatywa dla innych środków transportu" - kontrakty wieloletnie - kryzys ekonomiczny - inwestycje kolejowe w czasie globalnej recesji - PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
  • sesja pod przewodnictwem Przewodniczącego EIM, p. Berta Klerka
-  wybrane zagadnienia interoperacyjności - ERTMS (European Railway TrafficManagement System) i CCS (Control Command & Signalling) - konwergencja systemów kolejowych