Powrót

EURO 2012-śniadanie prasowe

W dniu 15 stycznia br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu śniadań prasowych, organizowanych przez Zespół ds. EURO 2012 z Biura Inwestycji PKP PLK S.A. Tematem spotkania było podsumowanie 2008 r. w zakresie realizacji inwestycji kolejowych na EURO 2012, zgłoszonych do Master Planu spółki PL 2012 oraz przedstawienie zadań pozostałych do wykonania do maja 2012 r. Ze strony Zarządu PKP PLK S.A. udział wzięła p. Agnieszka Safuta-Pawlak, Dyrektor ds. Inwestycji, która przedstawiła przygotowaną prezentację. Prezentacja podzielona była tematycznie na trzy części. Pierwsza część omawiała te inwestycje zgłoszone do Master Planu, których realizacja zakończyła się do końca 2008 r. Podany został zakres realizacji każdego zadania, wysokość poniesionych kosztów, uzyskane efekty eksploatacyjne oraz pokazane zdjęcia z tych linii. W drugiej części przedstawiony został Master Plan spółki PL 2012 w obszarze inwestycji kolejowych wraz ze stopniem ich zaawansowania oraz omówiona współpraca z tą spółką. Trzecia część poświęcona była tym inwestycjom, które pozostały do zrealizowania do maja 2012 r. Termin ten jest podstawowym, wyznaczonym przez UEFA, kryterium umieszczenia inwestycji w Master Planie. Po prezentacji dziennikarze zadali wiele pytań zarówno dotyczących przedstawionych informacji, jak i na temat innych inwestycji realizowanych przez PKP PLK S.A. w ramach Planu Inwestycyjnego spółki.
  • informacja prasowa 
Kazimierz Peryt
Dyrektor Projektu
Zespół ds. EURO 2012
Biuro Inwestycji PKP PLK S.A.
tel. 022 47 32 322, 0 608 285 979