Powrót

Elektroniczny system informacyjny na warszawskich stacjach

System będzie obejmował elektroniczne wyświetlacze na peronach i w przejściach podziemnych, nowy system nagłośnieniowy, nowe tablice informacyjne oraz nowość na naszych dworcach: plany całych węzłów komunikacyjnych. Na stacji Warszawa Zachodnia wyświetlacze zostaną zainstalowane także w budynku dworca od strony ul. Tunelowej, na peronie WKD. Trwają uzgodnienia dotyczące instalacji wyświetlaczy o ruchu pociągów także w budynku dworca autobusowego. System informacji pasażerskiej to nie tylko wyświetlacze, głośniki i tablice – to także odpowiedni system informatyczny. Będzie on nowym rozwiązaniem, dostarczającym bieżącej i pewniej informacji nie tylko pasażerom na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia, ale i poprzez Internet – wszystkim zainteresowanym punktualnością kursowania pociągów. System będzie także generował tzw. kolejki pociągów na liniach wychodzących z warszawskich stacji, dzięki czemu możliwe będzie późniejsze uruchomienie wyświetlaczy także na kolejnych stacjach i przystankach. Na realizację zadania przeznaczone zostało 14,86 mln zł netto Do PKP PLK S.A. wpłynęły 2 oferty: 1. TK Telekom Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz SOLARI DI UDINE SPA – partner konsorcjum. Zaproponowane zostały następujące warunki:
  • cena: 12,41 mln zł netto,
  • termin realizacji: 20 maja 2012 r.,
  • okres gwarancji: 3 lata.
2. PKP Informatyka Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. – członek konsorcjum. Zaproponowane zostały następujące warunki:
  • cena: 18,65 mln zł netto,
  • termin realizacji: 20 maja 2012 r.,
  • okres gwarancji: 5 lat.
Realizacja projektu zaplanowana jest do maja 2012 r.  

Informacje dla mediów:

Maciej Dutkiewicz

Rzecznik Prasowy

Centrum Realizacji Inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

tel. +48 22 47 336 40