Powrót

E30 na odcinku Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy - ogłoszony przetarg


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadaniaModernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków - Modernizacja odcinka: Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy”. Przetarg obejmuje modernizację linii E30 (linia nr 133) na odcinku: Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy o długości 20,5 km. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1. Dokumentacji projektowej, w tym:
 • dokumentacji przedprojektowej: mapy do celów projektowych, koncepcja programowo – przestrzenna, wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 • projektów budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego,
 • uzyskanie pozwoleń na budowę oraz ewentualnie innych decyzji administracyjnych związanych z projektami budowlanymi niezbędnymi do realizacji robót,
 • opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczych technicznych i geodezyjnych.
2. Realizacji robót polegających na przebudowie infrastruktury kolejowej w zakresie:
 • układu torowego i odwodnienia torów,
 • obiektów inżynieryjnych,
 • obiektów kubaturowych, peronów, małej architektury i sieci sanitarnych,
 • skrzyżowań z drogami w poziomie szyn i dróg dojazdowych,
 • sieci trakcyjnej,
 • sieci i urządzeń elektroenergetyki nieatrakcyjnej,
 • urządzeń sterowania ruchem,
 • sieci i urządzeń teletechnicznych,
 • budowy obiektów służących ochronie środowiska,
 • zabudowy urządzeń do odstraszania zwierząt,
 • budowy ekranów akustycznych.
Linia nr 133 przeznaczona jest dla ruchu pasażerskiego pociągów o długości do 400 m, jeżdżących z prędkością do 160 km/h oraz prowadzenia pociągów towarowych o długości do 750 m (120 osi) i ciężarze 3200 t z prędkością do 120 km/h. W rezultacie modernizacji korytarz E 30 zostanie dostosowany do warunków technicznych wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych.

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl.
tel:
+48 22 47 32 147


Projekt "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków" znajduje się na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako zadanie 7.1-11.1.

www.pois.gov.pl