Powrót

E 30 zagląda do urzędów i szkół

Plansze opracowane przez PKP PLK S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, eksponowane w Urzędzie Miasta i Gminy Węgliniec w grudniu i styczniu, pozwoliły klientom urzędu zapoznać się ze zmianami na terenie linii kolejowych oraz z zakresem wykonanych prac (Projekt ISPA/FS nr 2002/PL/16/P/PT/016 Węgliniec - Zgorzelec i Węgliniec - Bielawa Dolna oraz Projekt ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/013 Legnica - Węgliniec).  Fotografie stanu stacji i przystanków na odcinku Węgliniec - Zgorzelec sprzed i po modernizacji pozwalały ocenić standard nowych peronów i urządzeń obsługi podróżnych. Małe przystanki np. Zagajnik oraz stacje Pieńsk i Zgorzelec zapewniają obecnie wygodny dostęp do pociągu, a zmodernizowane przejazdy kolejowo - drogowe podniosły poziom bezpieczeństwa. Kilkadziesiąt osób w węglinieckim Gimnazjum uczestniczyło 10 lutego br. w spotkaniu na temat inwestycji kolejowych. Informacje nt. historii Węzła Kolejowego Węgliniec przedstawił naczelnik Sekcji Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu - Dariusz Roćko. Młodzież z zainteresowaniem przyjęła również prezentację PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Oddziału Regionalnego we Wrocławiu na temat modernizacji E 30, ochrony środowiska wokół linii kolejowych oraz innych projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ("Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Bielawa Dolna - Horka: Budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja"). Informację na temat linii E 30 uzupełniły także foldery. Gimnazjaliści - miejscowości, która rozwinęła się w XIX w przy kolei - zainteresowani byli również szkołami kolejowymi i warunkami niezbędnymi do podjęcia pracy. Dyrektor Gimnazjum - Szymon Karolak podkreślił, że informacje przekazane bezpośrednio przez kolejarzy z PKP PLK S.A. pokazują nowoczesną stronę kolei, ale również pozwalają uczniom rozważyć możliwości zdobycia zawodu i pracy związanej z transportem kolejowym. Mirosław Siemieniec Rzecznik Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Oddział Regionalny we Wrocławiu