Powrót

Dyżurni ruchu PLK po dodatkowych szkoleniach

W przedświątecznym tygodniu odbyło się spotkanie ostatnich grup dyżurnych ruchu. Razem ponad 10 tysięcy dyżurnych ruchu oraz kierowców drezyn i maszynistów pojazdów kolejowych zdobyło nową, przydatna w praktyce wiedzę.

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., dlatego Spółka podwoiła ilość szkoleń oraz treningów dotyczących umiejętności pracy w warunkach stresowych. Szkolenia z efektywnej komunikacji w bezpiecznym prowadzeniu ruchu pociągów trwały prawie trzy miesiące i objęły pracowników z całej Polski.  

Temat szkoleń w 2013 r. został opracowany na podstawie analizy potrzeb - ankiet podsumowujących wcześniejsze szkolenia z radzenia sobie w sytuacjach stresowych dla dyżurnych ruchu. Programy szkoleń uaktualniono na podstawie wywiadów z pracownikami spółki oraz we współpracy z wykwalifikowanymi instruktorami. Program szkoleniowy uwzględniał specyfikę pracy na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Zarządca infrastruktury zamierza kontynuować szkolenia w 2014 r., szczególnie kadry odpowiedzialnej za bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. 

Obecnie PLK realizuje program podnoszenia poziomu bezpieczeństwa obejmujący ponad 170 inicjatyw. Wśród nich są działania:
- inwestycyjne (modernizacje przejazdów, zabudowa nowych rozjazdów, zakup urządzeń do wykrywania usterek taboru),
- techniczne (np. zakup rejestratorów rozmów na posterunkach),
- pracownicze (np. szkolenia dyżurnych, współpraca ze szkołami), 
- organizacyjne (nieustanna analiza systemu bezpieczeństwa i jego optymalizowanie).

Informacje dla mediów: 
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662 114 900