Powrót

Duża konkurencja w przetargu na budowę wiaduktów w okolicach Działdowa

Ogłoszony w dniu 29 października 2010 r. przetarg ma wyłonić wykonawcę dwóch wiaduktów drogowych i trzech kolejowych w następujących lokalizacjach:

• wiadukt drogowy wraz z budową układu drogowego – połączenie obwodnicy Mławy z wiaduktem i dalej z drogą wojewódzką nr 544 oraz budową dróg lokalnych umożliwiających dojazd do nieruchomości,

• wiadukt kolejowy w miejscowości Mławka, w ciągu drogi gminnej nr 188074N;

• wiadukt kolejowy w miejscowość Mławka, w ciągu drogi gminnej Nr 188073N;

• wiadukt drogowy w miejscowości Iłowo-Osada w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544;

• wiadukt kolejowy w Działdowie w ciągu ulicy Kochanowskiego.

 

W ramach tego zadania oferty zgłosiły się następujące firmy lub konsorcja:

 

1. Konsorcjum

• ERBUD S.A.

• POLWAR S.A.

oferta na kwotę 49 718 849,70 zł netto, 61 154 185,13 zł brutto

 

2. Firma „GOTOWSKI” Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.

oferta na kwotę 48 787 202, 75 zł netto, 60 008 259,38 zł brutto

 

3. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o.

oferta na kwotę 43 631 735,90 zł netto, 53 667 035,16 zł brutto

 

4. Konsorcjum:

• Budownictwo Polska Sp. z o.o.

• Construcciones Sanchez Dominguez – Sando S.A.

oferta na kwotę 49 000 000,00 zł netto, 60 270 000, 00 zł brutto

 

5. Konsorcjum:

• EUROVIA POLSKA S.A.

• EUROVIA CS, a.s.

oferta na kwotę 48 985 410,14 zł netto, 60 252 054,47 zł brutto

 

6. WARBUD S.A.

oferta na kwotę 44 099 999,00 zł netto, 54 242 998, 77 zł brutto

 

7. Konsorcjum :

• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT - PRIBEX Sp. z o.o.

• UAB ALKESTA

• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7

oferta na kwotę 40 640 315,34 zł netto, 49 987 587, 87 zł brutto

 

8. Mostostal Białystok Sp. z o.o.

oferta na kwotę 40 941 321,06 zł netto, 50 357 824,90 zł brutto.

 

9. Konsorcjum :

• FEROCO S.A.

• Energopol Południe S.A.

• Bilfinger Berger Budownictwo S.A.

oferta na kwotę 48 730 704,58 zł netto, 59 938 766, 63 zł brutto

 

10. Konsorcjum :

• POL-DRÓG Piła Sp. z o.o.

• POL-DRÓG Gdańsk Sp. z o.o.

• POL-DRÓG Warszawa Sp. z o.o.

• Hydrobudowa Gdańsk S.A.

• Mosty Kujawy Krzysztof Szymański

oferta na kwotę 53 900 193,83 zł netto, 66 297 238, 41 zł brutto

 

11. Konsorcjum :

• Mostostal Warszawa S.A.

• ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.

• Most Sp. z o.o.

oferta na kwotę 47 886 695,45 zł netto, 58 900 635, 40 zł brutto

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania to 83 163 001,90 zł brutto.

 

Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zadania w okresie 26 miesięcy. W dalszej części komisja przetargowa przystępuje do analizy złożonych ofert.

 

 

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 321 47

   

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, projekt POIiŚ 7.1 - 41 „Modernizacja Linii Kolejowej E-65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – Obszar LCS Działdowo”.

www.pois.gov.pl