Powrót

Drugie posiedzenie Rady Przewoźników

W spotkaniu, którego gośćmi byli: prezes Urzędu Transporu Kolejowego Krzysztof Jaroszyński i wiceprezes UTK Krzysztof Dyl, wzięli udział przedstawiciele przewoźników uczestniczących w pracach Rady: po 6 najwiekszych przewoźników pasażerskich i towarowych oraz członek Rady reprezentujący przewoźników wykonujących mniejszą pracę przewozową.
Obradom przewodniczył Tadeusz Syryjczyk, minister transportu i gospodarki morskiej w latach 1998-2000. W spotaniu uczestniczyli: prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zbigniew Szafrański oraz członek Zarządu, dyrektor ds finansowych i ekonomicznych Katarzyna Janio. Obecni byli dyrektorzy: Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Andrzej Pawłowski oraz biur Centrali: Biura Strategii i Ochrony Środowiska Jacek Poniewierski i Biura Sprzedaży Mariola Pyciarz.

Uczestnicy obrad dyskutowali nad uwagami do projektu regulaminu przydzielania tras pociągów, który będzie obowiązywał w rozkładzie jazdy 2011/2012. Omówiono ponad 80 uwag zgłoszonych przez przewoźników.
Rada przyjęła rekomendacje sposobu dalszego postępowania z każdym z wniosków, które zostaną skierowane do Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA.
Kolejne spotkanie Rady już w przyszłym tygodniu.

Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Krzysztof Łańcucki