Powrót

Druga umowa na projekt modernizacji linii radomskiej

Na zdjęciu widoczni od lewej: Wojciech Mieszkowski – Wiceprezes Zarządu firmy Jacobs Polska, Krzysztof Groblewski – dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji, Tomasz Mańturz – dyrektor projektu modernizacji linii Warszawa – Radom.

Firma Jacobs Polska Sp. z o.o. wykona to zadanie w ramach projektu POIiŚ 7.1-19.2 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom – PRACE PRZYGOTOWAWCZE”, w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość zamówienia to 6 147 270,00 PLN netto, 7 561 142,10 PLN brutto.

Umowa obejmuje odcinek linii nr 8 od stacji Warszawa Okęcie do stacji Czachówek Południowy. Zakres dokumentacji zakłada miedzy innymi:

• opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej,

• opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno – inżynierskiej,

• opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,

• opracowanie projektów budowlanych, opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z niezbędnymi załącznikami dla potrzeb drugiego postępowania oraz

• przygotowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych.

 

Linia kolejowa nr 8, zwana magistralą świętokrzyską, łączy Warszawę z Radomiem, Kielcami i Krakowem, stanowi istotne połączenie transportowe największej aglomeracji kraju z tzw. aglomeracją staropolską liczącą ponad 0,5 mln mieszkańców. Jest to linia o znaczeniu państwowym, w pełni zelektryfikowana, dostosowana do prędkości 100-120 km/h. Jednak z powodu pogarszającego się stanu technicznego wprowadzono na niej liczne ograniczenia prędkości. Linia obsługuje ruch pasażersko-towarowy. Średnia prędkość handlowa wynosi ok. 60km/h. Pogarszający się stan techniczny i równoczesne ograniczenie robót związanych z utrzymaniem obecnego stanu powodują, że linia wymaga kompleksowej naprawy głównej.

Opracowana dokumentacja posłuży do realizacji projektu POIiŚ 7.1-19.1 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom”.

 

Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

 

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko