Powrót

Dodatkowe tory usprawnią podróże w aglomeracji warszawskiej na trasie do Białegostoku

Rozbudowa o dwa dodatkowe tory linii kolejowej pomiędzy Warszawą a Tłuszczem to realizacja jednego z założeń „Master Planu dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej” ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w lipcu 2019 roku.

Zmiany w transporcie kolejowym w Polsce w istotny sposób obejmują aglomeracje. Celem jest zapewnienie mieszkańcom i podróżnym sprawnej zintegrowanej komunikacji. W aglomeracji warszawskiej powstaje wygodna i szybka kolej. Planowany jest także jej rozwój, aby gwarantowała coraz sprawniejsze dojazdy.

- Zgodnie z dokumentem „Kierunki rozwoju sieci kolejowej w Warszawskim Węźle Kolejowym ”Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej” przyjętym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2019 r. planujemy, że każda linia do stolicy będzie czterotorowa. Osobne tory dla pociągów aglomeracyjnych i dla pociągów dalekobieżnych zwiększą przepustowość, usprawnią dojazdy i poprawią atrakcyjność kolei w warszawskim węźle kolejowym mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dzisiaj w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności dla zadania: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Czyżew” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Studium wykonalności odpowie na pytania jaki będzie najlepszy wariant dla poprowadzenia dwóch nowych torów od stacji Warszawa Wschodnia do Tłuszcza (linia nr 21). Kolejnym elementami opracowania będą analizy dostosowania stacji i przystanków Warszawa Wileńska, Warszawa Wileńska Marki, Zielonka, Wołomin, Wołomin Wschód i Tłuszcz do zwiększonej liczby podróżnych. W studium zawarte będą także analizy dotyczące budowy nowych przystanków. Projekt zakłada budowę około 55 km nowych torów wraz z siecią trakcyjną. W miejscu ok. 30 przejść i przejazdów kolejowo-drogowych przewidziano budowę nowych skrzyżowań bezkolizyjnych. Dzięki nowemu systemowi i urządzeniom sterowania ruchem kolejowym najszybsze pociągi pojadą między Warszawą a Czyżewem z prędkością 200 km/h.

Cztery tory od Warszawy do Tłuszcza to głównie większa przepustowość i szybsze podróże w aglomeracji oraz regionie.

Studium wykonalności dla zadania: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Czyżew” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” ma być gotowe w połowie 2021 roku. Przygotuje je firma BBF Sp. z o.o. Wartość zadania finansowanego z budżetu PLK to ponad 3 mln zł.

Budowa planowana jest przy wykorzystaniu środków z instrumentu finansowego CEF „Łącząc Europę”.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414