Powrót

Dodatkowe szkolenia pracowników dla bezpiecznych podróży koleją

Pracownik przed ekranami w Lokalnym Centrum Sterowania w Poznaniu. autor Łukasz Hacula

Oprócz obowiązkowych szkoleń i pouczeń w zakresie bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą dodatkowe cykliczne szkolenia z doświadczonymi instruktorami. Dzięki temu kolejarze, pracujący na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego utrwalają wiedzę i ćwiczą zasady działania w trudnych sytuacjach. Pozwala to na profesjonalne wypełnianie obowiązków.

Zaangażowanie pracowników i ich właściwe decyzje wpływają na codzienne bezpieczne kursowanie ok. 6000 pociągów pasażerskich i towarowych. Dlatego też priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jest bezpieczeństwo podróży i przewozu towarów. Bardzo ważnym elementem działań PLK na rzecz bezpieczeństwa są regularne szkolenia pracowników m. in. dyżurnych ruchu. Każdy pracownik jest właściwie przygotowany do pełnienia obowiązków, a wyposażenie miejsc pracy w nowoczesne systemy i urządzenia podnosi poziom bezpieczeństwa na kolei i poprawia komfort służby – mówi Mirosław Skubiszyńki, wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Od początku 2022 r. 182 dyżurnych ruchu w ramach przygotowania i doskonalenia zawodowego ćwiczyło na symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. Do końca roku szkolenia odbędzie jeszcze około 300 dyżurnych ruchu. Zajęcia na symulatorze pozwalają przećwiczyć właściwe postępowanie w różnych sytuacjach, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy.

Ponadto PLK przygotowują również nową kadrę do pracy na stanowiskach związanych z bezpiecznym prowadzeniem ruchu kolejowego. W 2021 r. Spółka zorganizowała kursy kwalifikacyjne dla 1181 kandydatów do pracy na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu, m. in. dyżurnych ruchu, nastawniczych, zwrotniczych, dróżników przejazdowych, automatyków. W 2022 r. przeprowadzono kursy już dla 689 kandydatów.

Każdy pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo przechodzi kilkuetapowy proces przygotowania zawodowego. To m. in. kursy kwalifikacyjne w formie szkolenia teoretycznego, staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne, zajęcia próbne i okres autoryzacji po egzaminie.

#ZawszeNaSłużbie. Pandemia nie przerwała szkoleń z bezpieczeństwa

Pracownicy PLK, mimo epidemii koronawirusa, doskonalili już posiadane i zdobywali nowe uprawnienia. W 2021 roku większość szkoleń przeprowadzanych przez Spółkę odbywała się w formie hybrydowej. Zajęcia teoretyczne realizowane były w formie wideokonferencji, natomiast praktyczne – indywidualnie w miejscu zatrudnienia pracownika. Pozwalało to na konieczne w czasie pandemii ograniczenie do minimum przemieszczania się pracowników między poszczególnymi jednostkami.

W I kwartale 2022 roku realizacja szkoleń i kursów była kontynuowana w formie hybrydowej. Od kwietnia br. zajęcia ponownie są prowadzone stacjonarnie.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229