Powrót

Demontaż wiaduktu kolejowego nad Aleją Solidarności

Ze względów bezpieczeństwa ruch na ulicach pod wiaduktem, na czas demontażu konstrukcji, zostanie całkowicie wstrzymany i zostaną wyznaczone objazdy. Wykonawcą robót na wiadukcie kolejowym nad Aleją Solidarności i ulicą Radzymińską jest Mostostal Warszawa S.A. Remont wiaduktu jako część modernizacji szlaku Warszawa Wschodnia-Legionowo oraz stacji Nasielsk wchodzi w zakres projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II w Polsce" i realizowana jest w ramach przetargu nr 8 "Odcinek Warszawa Wschodnia-Legionowo oraz stacja Nasielsk". Źródło finansowania: Fundusz Spójności-84%, budżet państwa-16 %. Koszt realizacji robót objętych przetargiem nr 8 wynosi 151 467 479,52EURO (netto). Wykonawcą robót jest konsorcjum w składzie: PKP Energetyka Sp. z o. o., i Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o. o.  
Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy!