Powrót

Debata o Kolejach Dużych Prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości , informuje, że Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego (SIRTS) organizuje w dniu:

30 sierpnia  2011 o godzinie 10:00

w sali konferencyjnej Business Centre Club

plac Żelaznej Bramy 10, Warszawa

debatę w programie której przewidziane zostały tematy podzielone na II sesje: Sesja I  Koleje Dużych Prędkości na Świecie Światowe trendy KDP - UIC (Międzynarodowe Zrzeszenie Kolei)Koleje Dużych Prędkości w Hiszpanii - ADIF (Hiszpański Zarządca Infrastruktury Kolejowej)Finansowanie projektów KDP - Ernst&YoungShinkansen- japoński system Kolei Dużych Prędkości - Hitachi Rail Europe Limited Sesja II KDP w Polsce - Jak to zrobić? Sesja II będzie prowadzona w formie otwartej debaty do udziału zaproszeni zostali przedstawicieli rządu RP, świata polityki, ekonomii i finansów oraz eksperci transportu kolejowego. W ramach wstępu do debaty zaprezentowane zostaną materiały przedstawiające stan zaawansowania prac nad wdrożeniem KDP w Polsce. Udział w debacie odbywa się na podstawie imiennych zaproszeń.  

Zbigniew Ciemny

Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

tel.. +48 22 473 36 02


Kontakt dla mediów: media@kdppolska.pl

 

Projekt POIiŚ  7.1 – 26 Przygotowanie budowy linii dużych prędkości

Projekt ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko