Powrót

Cztery oferty na usuwanie skutków powodzi na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania kwotę 11.193.000,00 PLN brutto.

 

Wpłynęły 4 oferty, złożone przez:

 

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego,, TRANSKOL” Sp. z o. o.

- oferta na kwotę 4.440.002,91 PLN brutto.

 

2. Schweerbau GmbH & Co. KG Niemcy

- oferta na kwotę 10.484.081,80 PLN brutto.

 

3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o. o.

- oferta na kwotę 5.044.387,99 PLN brutto.

 

4. Zakład Instalacji Sanitarnych i Robót Inżynieryjnych SANEL Sp. z o.o.

- oferta na kwotę 8.335.718,61 PLN brutto.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, obejmujących zabezpieczenie skarpy przekopu przy torze nr 1 o długości 1,650 km na odcinku Zastów - Kraków Batowice, na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny.

   

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl