Powrót

Coraz bliżej lepszych połączeń Warszawa - Białystok

W czerwcu podpisano umowę na modernizację kolejnego odcinka linii kolejowej Warszawa – Białystok. Do końca 2019 roku w ramach modernizacji odcinka Sadowne – Czyżew kompleksowo przebudowane zostaną stacje: Małkinia i Sadowne i przystanki: Prostyń, Zaręby Kościelne, Kietlanka oraz Szulborze Koty. Pasażerowie będą korzystać łącznie z 12 przebudowanych peronów. Wszystkie będą wyposażone w wiaty, nowe oświetlenie, system dynamicznej informacji pasażerskiej, ławki i antypoślizgową nawierzchnię. Dzięki podwyższeniu peronów oraz budowie wind i pochylni, zostaną one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozpoczęły się prace między stacjami Sadowne a Czyżew. W pierwszej kolejności zdemontowana została sieć trakcyjna nad jednym torem oraz słupy i tory na stacji Małkinia. 

Na przystankach Prostyń, Zaręby Kościelne, Kietlanka oraz Szulborze Koty i na stacji Małkinia trwa rozbiórka peronów. Wykonawca zgromadził już około 70 km nowych szyn. Jeszcze w tym roku rozpocznie się przebudowa torów od stacji Sadowne do stacji Czyżew.

9 nowych bezkolizyjnych skrzyżowań, 8 na odcinku Warszawa – Sadowne oraz 1 w Małkini, a także 3 przejścia pod torami zapewnią wyższy poziom bezpieczeństwa. Podobny efekt przyniesie modernizacja 11 przejazdów kolejowo - drogowych. Przebudowane będą 3 mosty, w tym prawie 300-metrowy most na Bugu i wiadukt kolejowy. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią sprawne prowadzenie pociągów. Gruntownie przebudowanych zostanie ponad 70 km torów i sieci trakcyjnej.

W przyszłym roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują ogłosić przetarg na modernizację kolejnego odcinka linii Rail Baltica, między Czyżewem a Białymstokiem. Obecnie trwają prace projektowe dla tej inwestycji. Realizacja tego zadania potrwa do 2020 roku i będzie kosztowała około 1,6 mld zł.

W sumie na całym odcinku pomiędzy Warszawą a Białymstokiem zmodernizowane zostaną 53 przejazdy, 34 przystanki osobowe (w tym 2 nowe – Warszawa Mokry Ług i Białystok Zielone Wzgórza), 10 stacji kolejowych, 17 wiaduktów kolejowych, 14 mostów, w tym 3 na dużych rzekach (Liwiec, Bug, Narew). 

Po zakończeniu modernizacji polskiego odcinka linii Rail Baltica najszybsze pociągi z Warszawy do Białegostoku pojadą z prędkością 160 km/h. Przejazd między dwiema stolicami regionów będzie wynosił mniej niż dwie godziny.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czerwcu 2017 roku ogłosiły przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla odcinka z Białegostoku do Ełku a w lipcu br. na wybór wykonawcy dokumentacji przedprojektowej na odcinku z Ełku do Trakiszek - kolejne fragmenty Rail Baltica leżące w granicach naszego państwa. 

 


Kontakt dla mediów:

Karol Jakubowski
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
tel. kom. +48 668 679 414


"Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji"