Powrót

CARGOTOR pod skrzydłami PLK SA

Podpisanie umowy między Cargotor a PLK SA z udziałem przedstawicieli PLK SA, PKP SA i Cargotoru fot. PLK SA 2

Przejęcie spółki CARGOTOR sp. z o.o. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. usprawni procesy inwestycyjne, ujednolici standardy zarządzania infrastrukturą kolejową oraz polepszy przewóz towarów na wschód.

PKP CARGO S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały list intencyjny, który wskazuje kierunek przyszłej współpracy i kontynuuje proces przejęcia jednostki zarządzającej między innymi Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze przez narodowego zarządcę infrastruktury.

Ujednolicenie zarządzania infrastrukturą w zakresie tak istotnym dla transportu kolejowego i tranzytu towarów na linii wschód – zachód, jak Małaszewicze, ma szczególne znaczenie. Połączenie potencjału obu spółek wpisuje się w nasz cel strategiczny, czyli budowanie synergii i efektywności zarówno spółek kolejowych, jak i całej kolei w Polsce – powiedział Alan Beroud, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Przewiduję, że przejęcie 100% udziałów CARGOTOR sp. z o.o. przez PLK S.A. wywoła efekt synergii i w konsekwencji efekt działań inwestycyjnych i w przyszłości realizowanych celów biznesowych będzie o wiele lepszy – powiedział Piotr Wyborski, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Realizację wspólnego przedsięwzięcia, oceniam jako celową i wartościową. Z perspektywy naszej Spółki dokonanie transakcji będzie stanowić istotny element w trwającym w Grupie PKP CARGO procesie doskonalenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej – powiedział p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. dr Marcin Wojewódka. 

CARGOTOR sp. z o.o. jest strategicznym zarządcą infrastruktury na obszarze RP. Spółka zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się około 180 km torów ze stacjami: Chotyłów, Małaszewicze, Kobylany, Bór oraz rejonami Zaborze, Wólka, Podsędków i Raniewo. CARGOTOR zarządza 33 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 24 km torów.


Kontakt dla mediów:
Rusłana Krzemińska
rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02


PKP Cargo S.A.
media@pkpcargo.com
T: +48 663 290 110

Pliki do pobrania