Powrót

Biuro Projektowo-Konsultingowe ”BPK” w Szczecinie opracuje studium wykonalności dla Estakady Gorzowskiej

Celem studium będzie opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej dla przygotowania i realizacji inwestycji. Zgodnie z założeniami rozpatrywane będą trzy warianty modernizacji: utrzymanie obecnych parametrów i funkcji eksploatacyjnych estakady,podniesienie prędkości do 120 km/godz. dla autobusów szynowych, 100 km/godz. dla pasażerskiego taboru klasycznego i 70 km/godz dla ruchu towarowego (obecnie dla wszystkich pociągów 40 km/godz) przy pozostawieniu jednego toru na estakadzie,uzyskanie podanych wyżej parametrów z przywróceniem ruchu dwutorowego na estakadzie. Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisy złożyli:Józef Matuszczak – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji w Szczecinie, Andrzej Piechocki – zastępca dyrektora. Wykonawcę reprezentował Zbigniew Rzewuski,  prezes zarządu. Koszt opracowania stadium wykonalności wyniesie 1 014 750,00 PLN (brutto). Termin wykonania – 31.10. 2012 roku Źródło finansowania: fundusz kolejowy oraz środki własne PKP PLK  S.A. Estakada Kolejowa w Gorzowie Wlkp. została zbudowana w latach 1910-1914. Dzięki niej można było bezkolizyjnie przeprowadzić ruch kolejowy przez centrum miasta. Estakada ma 2116 m długości. Pierwotnie ułożono na niej dwa tory. W związku z pogarszającym się stanem technicznym estakady oraz dla zmniejszenia obciążeń zlikwidowano jeden tor, a drugi przesunięto bliżej środka estakady. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków.

Romana Nakoneczna

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział w Szczecinie