Powrót

Bezpieczny przewóz towarów, dzięki nowoczesnej nastawni w Katowicach

Stacja Katowice Szopienice Północne, widok z lotu ptaka na nowe tory i pociąg, fot. Szymon Grochowski

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyposażyły towarową stację Katowice Szopienice Północne w nowoczesną nastawnię, z której dyżurni ruchu za pomocą komputerowych urządzeń czuwają nad bezpiecznym przejazdem pociągów. Dyżurni ruchu są wspierani przez nowoczesny system komputerowy. Rozjazdy są przekładane przez kliknięcie myszką. Przejazdy pociągów są śledzone na monitorach, a urządzenia zamontowane w torach odnotowują liczbę przejeżdżających wagonów. Dzięki kamerom na monitorach widoczne są również przejazdy kolejowo-drogowe. Pozwala to na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego na stacji. Budowa obiektu została przeprowadzona w latach 2022 - 2023 i kosztowała ok. 3 mln zł. Zadanie było częścią większej inwestycji obejmującej przebudowę stacji Katowice Szopienice Płn. oraz linii kolejowych od Bytomia do Zabrza i od Sosnowca do Mysłowic Brzezinki.

W stacji towarowej Katowice Szopienice Płn. wymieniono tory i sieć trakcyjną. Wybudowano nową nastawnię. Powstał nowy wiadukt kolejowy przy ul. Lwowskiej. Pociągi jeżdżą po dwóch, a nie jak wcześniej, po jednym torze na obiekcie, co wpłynęło na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Tym samym możliwy jest przejazd większej ilości towarów ekologicznym środkiem transportu, jakim jest kolej. Nowa konstrukcja ma 15 m długości i 15 m szerokości. Pod wiaduktem na ulicy Lwowskiej piesi poruszają się chodnikami po obu stronach jezdni, jest też ścieżka rowerowa. Dzięki inwestycji, przewóz towarów koleją jest sprawniejszy i bezpieczniejszy.

- Prace na sieci kolejowej obejmują linie wykorzystywane w ruchu pasażerskim i towarowym, ale pamiętamy także o trasach, na których kluczowy jest transport towarów. Na dynamicznie rozwijającym się Śląsku, kolej zapewnia coraz lepsze podróże i jest niezbędna w przewozie ładunków, których pojedzie więcej po odnowionych trasach, co zwiększy konkurencyjność transportu kolejowego – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

- W Krajowym Programie Kolejowym w województwie śląskim są inwestycje, które usprawniają przewóz towarów. Wraz ze wzrostem prędkości, skraca się czas przewozu ładunków. Nowoczesna kolej to także ograniczony wpływ transportu na środowisko i mniej ciężarówek na drogach – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zadanie obejmowało też linię łączącą Bytom z Gliwicami oraz Sosnowiec z Mysłowicami. Pociągi towarowe jeżdżą szybciej i sprawniej po dwóch nowych torach na zmodernizowanym odcinku Bytom – Bytom Bobrek – Zabrze Biskupice – Maciejów Północny. Prace objęły wymianę ok. 18 km torów, 25 km sieci trakcyjnej i 21 rozjazdów. Odnowiono też 3 nastawnie – jedną w Maciejowie Północnym i dwie w Zabrzu Biskupicach, skąd dyżurni ruchu dbają o bezpieczne kursowanie pociągów.

Zakończyły się też prace na trasie od posterunku odgałęźnego Dorota w Sosnowcu do Mysłowic Brzezinki. Wymieniono ponad 17 km torów i sieci trakcyjnej. Wyremontowano 14 obiektów inżynieryjnych, w tym największy – 300-metrowy wiadukt kolejowy w Jaworznie. W efekcie po tej linii kursują cięższe pociągi z większą prędkością do 80 km/h.

Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym szybszy i sprawniejszy staje się przewóz towarów koleją. Zwiększa się przepustowość, czyli możliwość kursowania większej ilości składów z ładunkami. Inwestycja wzmacnia rolę kolei jako ekologicznego i konkurencyjnego środka transportu względem transportu drogowego. Więcej towarów na torach to mniej ciężarówek na drogach i tym samym korzyści dla środowiska naturalnego. Sprawny przewóz ładunków wpływa na rozwój gospodarki i regionu. Efektywność kolejowego transportu rośnie, gdyż po torach mogą jechać cięższe i dłuższe składy, do 750 metrów. Więcej towarów szybciej i sprawniej wyjedzie z Górnego Śląska w stronę portów.

Projekt „Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 657 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obejmował linię kolejową nr 132 na odcinku Bytom – Zabrze Biskupice, linię nr 147 na odcinku Zabrze Biskupice – Maciejów Północny oraz linię nr 180 na odcinku posterunek Dorota (Sosnowiec) – Mysłowice Brzezinka, a także stację Katowice Szopienice Płn. Inwestycja ma wartość ponad 400 mln zł, dofinansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na IV kwartał 2023 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571