Powrót

Bezpieczniej na przejazdach między Dęblinem a Radomiem Głównym

Widok na sieć trakcyjną, fot. Włodzimierz Włoch

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację trzech przejazdów kolejowo-drogowych w woj. mazowieckim na ok. 9 km odcinku między Dęblinem a Radomiem. Prace obejmują wymianę nawierzchni torów i dróg dojazdowych wraz z wykonaniem odwodnienia na przejazdach kat. C w ciągu drogi nr 1735W w Opactwie – Wólce Wojcieszkowskiej, w ciągu drogi nr 691 w Opactwie i w ciągu drogi nr 1731W w Woli Klasztornej. Inwestycja dotyczy również wymiany sieci trakcyjnej na stacji Zajezierze.

Rozpoczęcie robót zaplanowano w IV kwartale 2024 r. Prace mają zakończyć się w II kwartale 2026 roku. Inwestycja wymaga wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, ruch pociągów będzie prowadzony naprzemiennie po jednym torze. Wykonawcą prac jest firma z firmą Gór – Tor sp. z o.o.

Modernizacje przejazdów kolejowo-drogowych wpisują się w działania PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami. Prace prowadzone przez zarządcę infrastruktury zapewniają bezpieczne podróże koleją dla pasażerów pociągów, kierowców, pieszych i rowerzystów oraz minimalizują ryzyko wystąpienia ewentualnych usterek.

Kontakt dla mediów:
Anna Znajewska-Pawluk
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02