Powrót

Bezpieczne przejście pod torami dla mieszkańców Czechowic-Dziedzic

Przejście pod torami w Czechowicach-Dziedzicach, na ścianach murale, fot. Katarzyna Głowacka (1)

Przejście dla pieszych pod torami w Czechowicach-Dziedzicach łączące ul. Hutniczą i Kolejową zostało wybudowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obiekt zwiększa poziom bezpieczeństwa i umożliwia mieszkańcom bezpieczne przejście pod torami na drugą stronę miasta. Dwie windy umożliwiają dostęp do przejścia wszystkim mieszkańcom, także z ograniczoną możliwością poruszania się. Dodatkowo, została poprawiona estetyka przejścia. Murale pokryły ściany w obiekcie i nawiązują do historii kolei, miasta oraz regionu. Wielkoformatowe malowidła ścienne korzystnie zmieniły wizerunek drogi pod torami. Działania zrealizowała lokalna artystka.

W stacji Czechowice-Dziedzice perony są bardziej dostępne i komfortowe. Obiekty wyposażono w nowe wiaty, a zabytkowe zostały odnowione i znajdują się w południowej części peronów. Są ławki, informacja pasażerska, czytelne oznakowanie i jasne oświetlenie. Przejście podziemne w stacji zapewnia bezpieczne dojście na perony i na drugą stronę miasta. Windy ułatwiają komunikację. PLK SA wyposażyły też stację Czechowice-Dziedzice w lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni dbają o bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego.

Efektem inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na linii Goczałkowice Zdrój – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg są sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże na trasie z Katowic do Zebrzydowic i w Beskidy. Projekt o wartości 1,4 mld zł dofinansowany jest przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”. Roboty planowane są do października 2023 roku.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę”. 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Kontakt dla mediów:
Katarzyna Głowacka
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 697 044 571