Powrót

Bezpieczne ferie z koleją

Podczas dni wolnych od nauki, m.in. ferii zimowych, Straż Ochrony Kolei częściej sprawdza tereny kolejowe. Około 400 patroli strzeże bezpieczeństwa wokół stacji i linii. Szczególnie zabezpieczane są mosty i wiadukty. Tam obecność dzieci i młodzieży może być przyczyną niebezpiecznych sytuacji. Więcej patroli jest także na dworcach i stacjach w miejscowościach turystycznych. Dla lepszej ochrony organizowane są także wspólne patrole SOK z policjantami i strażnikami granicznymi. 

- Podczas ferii zimowych szczególną obserwacją obejmujemy te miejsca, gdzie mogą przebywać dzieci. Tam patrole SOK pojawiają się kilka razy dziennie. Rozmowy z dziećmi przebywającymi obok torów mają wyeliminować niebezpieczne sytuacje. Liczymy też na odpowiedzialne zachowanie opiekunów wycieczek i zimowisk na przejazdach i przejściach przez tory – mówi Paweł Boczek, zastępca komendanta SOK. 

Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” oraz funkcjonariusze SOK na bieżąco prowadzą edukację w szkołach, by dzieci i młodzież znały zasady bezpieczeństwa obok terenów kolejowych i w podróży. W 2016 r. przeprowadzili prawie 2 tys. prelekcji z dziećmi i młodzieżą. Z dodatkowych zajęć bezpieczeństwa skorzystało około 50 tysięcy dzieci. Omawiane były zasady bezpiecznego przechodzenia przez tory, zachowanie w podróży koleją, w pociągach, na peronach, skutki zabaw w pobliżu przejeżdżających pociągów. 

W ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” zwiększających poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży są organizowane: konkursy, happeningi, współpraca z youtuberami. Więcej informacji na www.bezpieczny-przejazd.pl  Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 668 679 414

Pliki do pobrania