Powrót

9 ofert na modernizację linii kolejowej Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek

21 października 2010 r., w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie, odbyło się otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Modernizacja linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów – Wieliczka Rynek oraz wykonanie robót na p.o. Kraków Łagiewniki”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 93 769 200,00 PLN brutto.

Wpłynęło 9 ofert, złożonych przez:

1. Konsorcjum firm:

 • STRABAG Sp. z o.o. Pruszków
 • STRABAG Rail GmBH
 • TRAKCE a.s. Ostrawa
 • TRAKCE-TOR Sp. z o.o. Cieszyn
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego „TRANSKOL” Kielce

- oferta na kwotę 67 900 365,51 PLN brutto


2. Konsorcjum firm:

 • TORPOL Sp. z o.o. Poznań
 • FEROCO S.A. Poznań
 • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie

- oferta na kwotę 60 735 471,72 PLN brutto


3. Konsorcjum firm:

 • SALCEF COSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE S.p.A. Rzym
 • SALCEF COSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Warszawa,
 • ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „SANEL” Sp. z o.o. , Ruda Śląska

- oferta na kwotę 92 690 869,96 PLN brutto


4. Konsorcjum firm:

 • ALUSTA S.A. Poznań
 • Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o. Kraków

- oferta na kwotę 57 905 548,18 PLN brutto


5. Konsorcjum firm:

 • EUROVIA POLSKA S.A. Kobierzyce
 • EUROVIA CS Praha Republika Czeska

- oferta na kwotę 55 368 286,02 PLN brutto


6. Konsorcjum firm :

 • PROJEKT – BUD Sp. z o.o. Warszawa
 • PRK EXPOL Lublin

- oferta na kwotę 56 517 112,44 PLN brutto


7. Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna
 • Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. Kraków

- oferta na kwotę 59 569 196,20 PLN brutto


8. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.

- oferta na kwotę 64 438 838,76 PLN brutto


9. Konsorcjum firm:

 • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. Warszawa
 • Przedsiębiorstwo „UNITOR B” Sp. z o.o. Tychy

- oferta na kwotę 59 244 908,00 PLN brutto.

 

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu POIiŚ 7.3-7 „Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej”.

 

www.pois.gov.pl

 

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

     

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl