Powrót

816 mln euro na inwestycje kolejowe w III naborze CEF

Umowy o dofinansowanie dotyczą projektów kolejowych w trzech województwach: podlaskim, opolskim i śląskim oraz zabudowy systemu ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T. Wszystkie złożone przez PLK projekty w III naborze CEF otrzymały unijne wsparcie w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są największym beneficjentem środków instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Środki otrzymane w tym naborze to ponad 816 mln euro czyli ponad 3 mld zł. W poprzednich dwóch konkursach PLK pozyskały 14,5 mld zł dotacji na realizację 17 projektów.

Środki z programu CEF to istotne wsparcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Prowadzone przy unijnym dofinansowaniu inwestycje kolejowe wpłyną na usprawnienie komunikacji krajowej i międzynarodowej. Modernizacja linii kolejowych to wyższy komfort obsługi podróżnych na peronach i lepsze możliwości transportu towarów – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Lista projektów PLK, które otrzymały dofinansowanie w III naborze CEF:

1. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Wartość projektu 398 043 024 EUR, w tym 338 336 570 EUR (85%) stanowi dofinansowanie z CEF.

2. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”. Wartość projektu 344 681 487 EUR, w tym 292 979 264 EUR (85%) stanowi dofinansowanie z CEF.

3. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”. Wartość projektu 142 384 631 EUR, w tym 90 015 564 EUR (63,22%) stanowi dofinansowanie z CEF.

4. „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich na obszarze Śląska (E30 i E65) na obszarze Śląska etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice; LOT C odcinek Most Wisła - Czechowice Dziedzice – Zabrzeg. Wartość projektu 111 709 099 EUR, w tym 94 952 734 EUR (85%) stanowi dofinansowanie z CEF.

W ramach I naboru CEF, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały dofinansowanie na realizację 7 projektów kolejowych, obejmujących m.in. kolejny etap modernizacji linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku, modernizację trasy Warszawa – Poznań i Poznań – Szczecin oraz remont warszawskiego węzła kolejowego: Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki i dwie linie obwodowe biegnące ze stacji Warszawa Gołąbki i z Warszawy Zachodniej do Warszawy Gdańskiej. W II naborze CEF, PLK otrzymały wsparcie finansowe dla 10 projektów, m.in. modernizacji trasy Łódź Kaliska – Zduńska Wola, przebudowy linii aglomeracyjnej w Krakowie – odc. Kraków Główny Towarowy – Rudzice.

Konkurs CEF to instrument dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych w perspektywie 2014-2020. Program jest zarządzany bezpośrednio przez Komisję Europejską. Aplikacje beneficjentów są oceniane przez niezależnych ekspertów Komisji.Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: + 48 694 480 239