Powrót

300 mln złotych na modernizację odcinka Łódź Widzew – Łódź Fabryczna

Ta inwestycja przyczyni się do poprawy połączenia kolejowego z Warszawą oraz usprawnienia komunikacji w Łodzi,dzięki nowoczesnym rozwiązaniom komunikacyjnym polegającym na połączeniu poszczególnych gałęzi transportu publicznego. W pierwszym etapie prac zostanie przeprowadzona  rewitalizacja obwodnicy Łódź Widzew - Łódź Chojny - Łódź Kaliska celem przejęcia części ruchu kolejowego w okresie wyłączenia Łodzi Fabrycznej. Jednocześnie obwodnica zostanie wykorzystana na potrzeby nowopowstałej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. mówi Alina Giedryś członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dyrektor ds. projektów unijnych. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew, liczącego około 5 km wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna - Łódź Widzew oraz modernizacji linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska. W ramach zadania powstanie nowy przystanek osobowy Łódź Niciarniana wraz z wiaduktem drogowym nad ulicą Niciarnianą oraz Lokalne Centrum Sterowania na stacji Łódź Widzew. Dla poprawy obsługi podróżnych zostanie przebudowana stacja Łódź Widzew. Powstałe perony zostaną wyposażone w wiaty oraz dostosowane dla potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, co znacznie wpłynie na komfort i bezpieczeństwo podróżnych. Przebudowany zostanie układ torowo-rozjazdowy na stacji, co umożliwi likwidację ograniczenia prędkości jazdy pociągów pasażerskich przez stację, a tory i perony zostaną przebudowane w sposób umożliwiający wybudowanie podziemnego przejścia dla pasażerów, które ułatwi im komunikację. Przebudowie również ulegną nawierzchnia kolejowa i obiekty inżynierskie na linii objazdowej Łódź Widzew – Łódź Chojny – Łódź Kaliska Towarowa (linie nr 540 i 25).
W ramach prac zmodernizowane zostaną trzy wiadukty kolejowe oraz most kolejowy nad rzeką Jasień, a likwidacji ulegną przejazdy drogowe kategorii „A” usytuowane w ciągu ul. Niciarnianej oraz ul. Widzewskiej. Całość przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej m.in. w zakresie nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, obiektów inżynieryjnych, peronów, przejść i przejazdów kolejowych. Wykonane zostaną także prace polegające na budowie obiektów służących ochronie środowiska. Okres wykonania prac wynosi 42 miesiące od dnia podpisania umowy.  

Informacje dla mediów:

Robert KuczyńskiRzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tel 22 47 321 47
e-mail:
ir.rzecznik@plk-sa.pl

www.pois.gov.pl

Zadanie, będące przedmiotem zamówienia realizowane jest w ramach Lot-u B1 i stanowi część projektu POIiŚ 7.1-24.2 „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych”.